פרשת שבוע

לפרשת ויצא | הרב מיכאל אטלני

 

בפרשת ויצא אנו נפגשים עם יעקב אבינו. אלא שמבט ראשון ושטחי דמותו של יעקב אבינו לא מזכירה לנו את אבותיו – אבותינו, אברהם ויצחק, אברהם יוצא להלחם, אברהם קורא בשם ה',מתמודד עם מלכים, תושבי הארץ מכנים אותו "אדוני". וכן יצחק אבינו בדרך שונה עולה ע"ג המזבח, לא יוצא מא"י מתמודד עם אבימלך, זורע ומוצא מאה שערים. ואילו יעקב לא נראה לכאורה כמו "אב" את ברכתו הוא צריך לקחת בערמה, הוא בורח מפני עשיו אחיו, הוא גר בבית לבן הרשע כ"ב שנה רחוק מא"י ומהקדושה השורה בבית יצחק ורבקה, הוא מרומה בלקיחת נשיו, אפילו את שכרו על עבודתו הוא צריך לקחת בערמה, ואחרי כל זה לבן רודף אחריו, המפגש עם עשיו, מות רחל, מכירת יוסף. וכדברי יעקב אבינו אל פרעה "מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם" (בראשית מז',ט').

ומצד שני יעקב אבינו נקרא בחיר שבאבות. הוא זה שנקרא ישראל ומעמיד את עם ישראל - הכיצד?

אחרי הופעתם של שני אבותינו אברהם אבינו-" האדם הגדול בענקים" "עמודו של עולם" ויצחק אבינו "עולה תמימה" מגיע הזמן בו האידיאל יורד לתוך חיי המעשה עם כל סיבוכיהם עם הרשעה והרצחנות של עשיו עם הרמאות של לבן עם מצבים מורכבים של קנאת אחים.

יעקב אבינו "בחיר שבאבות" נועד לסלול לעם ישראל את הדרך הארוכה של תיקון עולם במלכות שדי. דרך העוברת בתוך סיבוכים וגלויות ונפילות אך במסירות נפש עם ישראל דבק לאורך כל ההיסטוריה בדרך זו.

המראה הנבואי שנפגש עמו יעקב אבינו בגלותו לחרן עוסק לפי חז"ל בגלויות ובמלכויות שישעבדו את עם ישראל במשך ההיסטוריה זו ברכת הדרך של הקב"ה? כן! הקב"ה מכין את יעקב לדרך ארוכה של מעקשים ומוקשים, קשיים, וחולשות ובדרך הזו מתגלה גדולתו של יעקב אבינו החזקת העמדה, ולא רק החזקה זו שסלל יעקב אבינו היא מקור האנרגיה של האומה כולה לעמוד על נפשה מול הקמים עליה אך מה מקור האנרגיה של יעקב אבינו? מקור כוחו של יעקב אבינו הוא ב"סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" וכדברי הרצי"ה הסולם מוצב "לַארץ" ולא בארץ.

יעקב אבינו בונה את הארציות לא מתוך השתעבדות להם אלא מתוך הסולם השמימי. מתוך האחיזה באידיאל השלם וממנו הוא פונה למציאות הקטנה והמרוסקת ומחייה אותה. כוחו של יעקב אבינו ביראה "מה נורא המקום הזה" היכולת להלך במבואות המטונפים בלי לאבד את החשבון מי אני, מה זהותי לחיות כל הזמן מול ה"שיוויתי ה' לנגדי תמיד" זו יכולתו של יעקב אבינו ושלנו – בניו, להתמודד בתוך המורכבויות בלי לשעבד את עצמנו לחולשה. בצבא ובחיים אנו נפגשים עם חולשות עם מצבים מסובכים ומורכבים של טומאה תפיסות עולם עקומות והרסניות אך אנו מצווים "אתהלך לפני ה' בארצות החיים" מבארים חז"ל- בשווקים של א"י.

גם בשווקים בהם מתגלים היצרים האפלים של האדם אנחנו נשארים לפני ה'. במקום בו כל התפיסות האנושיות קורסות ומתגלה שבלא שם השם החיים מתמלאים שחיתות מוסרית "רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני" מולם מזדקרת יראת ה' "הטהורה העומדת לעד" כוח שמתחיל מהפנים מהעמידה של האדם מול האמת האלוקית שבקרבו שעמידה בכל המצבים "גם בעצם המחשך ה' אור לה". חיים העומדים על יראת השם העומדת לעד הם חיים שמנצחים את כל החולשות ומצעידים אותנו בכל סיבוכי החיים בחיינו הפרטיים, כחיילים בצבא ובחיינו הכללים כאומה אל תיקון עצמנו ותיקון עולם מובטח ואמתי.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon