החיים והמוות ביד הלשון | הרב יובל צור

 

רחל היא היחידה מהארבע אמהות שלא נקברה במערת המכפלה, המדרש מספר לנו שהמיתה נגזרה על רחל כבר בפרשה הקודמת, כשיעקב בורח מלבן עם כל משפחתו והרכוש הרב רחל גונבת מלבן את התרפים שלו, לבן רודף אחריהם ומאשים את יעקב בגניבה. יעקב בתגובה להאשמות של לבן מכריז 'עם אשר תמצא את אלוקיך לא יחיה' כלומר יעקב מקלל את הגנב במיתה, ומדגישה התורה שדברי יעקב נאמרו כיון ש'לא ידע יעקב כי רחל גנבתם' (בראשית ל"א,ל"ב)

רש"י (שם) מביא את דברי המדרש ש'מאותה קללה מתה רחל בדרך' ומבאר ה"עץ יוסף" שהדיבור של יעקב התקיים 'כשגגה היוצאת מפי השליט, שמתקיימת שלא מדעתו' כלומר כשם שהמלך אומר משהו והנתינים מבצעים את הפקודה, למרות שלפעמים הם לא מבינים עד הסוף את כוונת המלך, גם דיבור של האדם פועל במציאות גם כשהאדם לא התכוון שאילו יהיו התוצאות. וכן מלמדת אותנו הגמרא במסכת עבודה זרה ש'ברית כרותה לשפתיים' ודברים שהאדם אומר גם כשאינו מתכוון שיתקיימו במלואם, הדיבור פועל,

ומאותם דברים שאמר יעקב, שבודאי לא התכוון שרחל תמות, בסופו של דבר הם עצמם הובילו למיתתה של רחל.

ומבאר הרב קוק ש'כל דיבור פותח הוא צינור בנשמה מעין אותו התוכן שהדיבור חצוב משם' כלומר לדיבור מצד עצמו יש כח, הוא לא מתחיל ונגמר בשפתיים של הדובר. הדיבור מוליד ומזרים את הנשמה להתגלות דרך הדיבור, ולכן לטובה 'כל דיבור של תורה, חכמה ומוסר... פותח פתח של קדושה מפולשת' (קובץ ו סעיף קל"ח), וכל דיבור חיובי פועל ומשפיע על המציאות, ולשלילה 'צריך שמירה שלא יצא לעולם דבר רע מפיו' (צדקת הצדיק פ"ז).

 צריך להיזהר ולזכור ש'החיים והמוות ביד הלשון' ושכל דיבור לטובה פועל .

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon