בס"ד

 

 

ואני בחלומי...

 

 

חיילים יקרים ואהובים

 

ברוך השם, אנחנו זוכים להתקדם בספר בראשית-ספר הישר, שמיישר לנו את המוח ומטהר את הלב. הגענו לפרשיות של חלומות. החלומות של יוסף, החלומות של שר המשקים ושר האופים ובשבת קודש החלומות של פרעה. מתברר שחלומות משפיעים המון על המציאות, וכמו שחז"ל הקדושים מלמדים אותנו, מאד חשוב לפרש אותם נכון, "כי הכל הולך אחר הפה", ויוסף הצדיק, שכל כולו מתבטל להשם יתברך: "לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי", "בלעדי, אלוקים יענה את שלום פרעה"-"את האלוקים עושה הגיד לפרעה" הוא (יוסף הצדיק) מקבל את הסייעתא דשמיא לפרש את החלומות, ומתוך כך מתקיים כעין "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" – צדיק פותר והקב"ה מנהל את עולמו כפי רצון צדיק שכל עניינו, שאיפותיו, מאמציו וחלומותיו שיכירו וידעו כל יושבי תבל  שצדיקו של עולם-השם יתברך, הוא הבורא, הוא היוצר, הוא העושה, "ואין עוד מלבדו".

אני חייב לשתף אתכם בשפת אמת נפלא שחמי לימד אותי לפני כ-5 שנים: השפת אמת כותב על חלומות פרעה: פרעה רואה בחלומות ששבע פרות רעות מראה ודקות בשר אוכלות את שבע הפרות היפות מראה והבריאות. ושבע השיבולים הדקות בולעות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, וכשפרעה מספר את החלומות ליוסף הצדיק הוא מעט מרחיב: מדובר בפרות רעות תואר מאד ודקות בשר, לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע, והמצב כזה נורא עד שהפרות האלה אוכלות את שבע הפרות הבריאות בשר ויפות תואר ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחילה.

מסביר ומחדש השפת אמת: מה בלע את מה? הרע בלע את הטוב. מה בלוע במה? הטוב בלוע ברע.

מכאן יוצא יסוד לכל החיים שלנו: תמיד שרואים ופוגשים רע, עלינו לזכור שכל מה שמחייה את הרע, זה הטוב שבלוע בו, כי אם לא היה טוב שבלוע ברע-לא היה רע!!!

ומוסיף ומעצים את חידושו השפת אמת: ואפילו שיש רע כזה גדול, שהרע בולע את הטוב, רע עצום, אין אור בקצה המערה, חושך גמור – "לא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כבתחילה" – לא להיבהל!!! לא לפחד!!! להיות עם השם יתברך!!! לדבוק בו ובמידותיו!!! לדבר איתו ולהתפלל אליו ולדרוש אותו בכל לב ונפש ולהודות לו יתברך גם על הרע ולהיות בטוחים בו לחלוטין, כי כל מה שמחיה את החושך הנורא הזה, זה האור העצום שנמצא בהסתר גמור, "ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה" בוודאי גם שם נמצא השם יתברך הטוב ומטיב לכל וחפץ אך ורק בטובתנו הפרטית והכללית, בגאולתנו הפרטית והכללית, ועלינו לקוות לה', לחזק ולאמץ את לבבנו ולקוות לה'!!!

חיילים יקרים ואהובים

כמה כוחות נותן לנו השפת אמת הזה. אמת תורתנו הקדושה. פלאי פלאות. דברי תורה שנאמרו לפני כ-140 שנה נותנים לנו חיים ממשיים ומרוממים את רוחנו ומחזקים את אמונתנו בהשם יתברך וטובו. "שפתותיו דובבות בקבר", תורת חיים של מעל 3000 שנה מלווה אותנו לאורך כל הדורות, עד העתיד השלם שנזכה לו במהרה. אמן.

הוודאות בדברי נביאים אמת וציפיית הישועה בימינו, היא הכוח המחייה אותנו. ישראל קדושים מקבלים כוחות עצומים מידיעת העתיד השלם לכל הסיבובים, הקשיים, הצרות והמניעות שאנו חווים בהווה.

וחייבים לחלום!!!

וחייבים לספר את החלומות!!!

וחייבים לפתור את החלומות בציפייה לטובת השם יתברך שיתגלה במהרה.

ואני בחלומי רואה פקודות מטכ"ל:

א. חייל! שפר הופעתך הרוחנית והאלוקית!

ב. בכל כניסה לבסיס או מוצב, שלט ענק: "כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך"

ג. שק"מ או כוורת ללא מוכרים – חיילים נכנסים, קונים ומשלמים לבד, מכניסים לקופה כסף, ובסוף היום, לא רק שלא חסר, יש פלוס של כמה שקלים, כי היה חסר עודף.

ד. ישיבות מטה של כל הפיקוד הבכיר והזוטר מתחילות ברבע שעה של לימוד חפץ חיים ושמירת הלשון.

ה. חיילים בדרך הביתה, מחכים להם רכבים של מתנדבים מכל הארץ עם שמות ומספרי פלאפון שמראש כבר החייל יודע, כדי שלא יגיעו מתנדבים לא רצויים, ודואגים להביא את החייל עד הבית ומביאים לו שי קטן לשבת קודש על מסירות נפשו.

ו. חובת מקווה טהרה לגברים בכל בסיס:

המפקד: צפרא טבא חיילים, פתחו שעון: יש לכם 55 דקות – 10 דקות מקווה, ו-45 דקות תפילת שחרית – סוף זמן ח' פלוגתית.

ז. לני כל חג מתארגנים כל החיילים לקניית שי מיוחד לכל הנג"דים: מטבח, אפסנאות, חימוש, קשר...

לכל נהגי הטיוליות

לכל החיילים הבודדים

ולכל מי שיש לו בעיות ת"ש- פשוט הכרת הטוב ואהבת חינם שמתפרצת ועוטפת את כל החיילים ואת כל צה"ל והופכת את כל המדינה להיות מוכנה לגאולה השלימה ולהתקיימות דברי הנביא ישעיה : "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה..וכתתו חרבותם לאתים וחניתותם למזמרות".

כן אחים אהובים! אני חולם! כולנו נחלום!

מצווה לספר את החלומות האלה ולדבר עליהם כמה שיותר (יש לי עוד הרבה חלומות כאלה ברוך השם)

"ואביו שמר את הדבר" – אבא שבשמים ממתין ומצפה שכך יהיה, ובעזרת השם ובעזרתנו כך ממש יהיה בקרוב ממש!

בזכות ימי חנוכה הקדושים, נזכה לראות בעינינו במהרה צבא שהוא המשך ישיר של קדושת בית חשמונאי הכהנים – "מי לה' אלינו"!!!

סוד השמונה נרות – 8 מעל הטבע – 8 ימי מילה-ברית קודש-פקודות מטכ"ל טהורות!!!

סוד השמן – שתמיד צף למעלה ולא מתערבב, תמיד משתוקק למעלה – צבא שכולו השתוקקות, צימאון וכיסופים להשם יתברך, תורתו מצוותיו וכמובן מידותיו.

שבת שלום וחנוכה שמח לכם ולמשפחותיכם.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon