בס"ד

סיפורי מעשיות מצבאנו הקדוש

חיילים יקרים ואהובים

 

ברוך השם הצימאון לאלוקים של כל המפקדים והחיילים הולך וגובר מיום ליום. רואים את הגאולה בעיניים ושומעים אותה באוזניים. זה פשוט פלא אלוקי. איך זכינו שהשם יתברך שם חלקנו מיושבי בית המדרש. שאנו עמלים ומקבלים שכר ואנו זוכים לרוץ לחיי העולם הבא בעולם הזה.

איך המבט של תורתנו הקדושה נותן לנו חיים, אשרינו!

כמו שכתוב בגמרא בסוטה ובגמרא בסנהדרין:

"בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר, הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת, בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען על אבינו שבשמים" – פשוט רואים את הגאולה בעיניים, כל מה שחז"ל הקדושים כבר ראו לפני כ-1500 שנה והכינו אותנו לכך, ממש קורה לנגד עינינו ומושמע לאוזנינו: הטומאה, החוצפה, מחירי היין, המילקי והדירות והאמת נעדרת ויראי חטא נמאסים – ברוך הוא וברוך שמו – מה זה? גאולה! עקבות משיח!

באמת כל מה שמפורסם בחדשות, הכל הכל ממש ישנות, אבל רק מי שמחובר לחז"ל הקדושים יודע זאת ומקבל כוחות ממציאות שרוב העולם ואפילו חלק מישראל קדושים נחלשים ממנה וכמעט שמתייאשים ממנה.

ממש חסד השם יתברך עלינו, על מי שלומד את התורה הקדושה ודבוק ממש בתלמידי חכמים, כך שלאט, לאט זוכים להסתכל על העולם כולו ועל האנשים כולם מתוך מבט של תורה "ותרגילנו בתורתך" – עושים תרגילים כדי להיות כל הזמן בתורתך- אוהבי תורתך וחושבי תורתך ועוסקי תורתך ואוחזי תורתך וחיים את תורתך ברמ"ח איברים ושס"ה גידים. הוודאות שיש לנו מדברי נביאים אמת, כמו שאנו זוכים לברך או לשמוע את המברך את ברכות ההפטרה: "ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם"!!! רק מי שקשוב באמת זוכה לקבל כוחות מדברי הנביאים. רק מי שתלמיד שיש לנו עזות דקדושה ונלחם על חלומותיו להיות דבוק ברבותיו ולשאוב ולינוק מהם דברי אלוקים חיים בכל מחיר – רק הוא יצליח לקבל כוחות מהטוב העתידי האדיר והצפון המובטח לנו מדברי נביאים כבר עכשיו, בהווה, בזמן שהרוב מכוסה ונראה רע, באמת המצב נראה קשה ומסובך ומורכב, והרבה פעמים לא כל כך רואים את הטוב העתידי מתקרב, ולפעמים מיום ליום המציאות יותר לוחצת ויותר נוקשה ויותר נעשית שחורה...

חייבים להיות בכוננות !!!!

כל חייל צריך לצלם את סוף מסכת מכות ולניילן את הצילום ולהכניס לפק"ל כיסים ולינוק כוחות מרבי עקיבא – בפקודה!!

"כשהיו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך ושמעו קול המונה של רומי מפלטה מאה ועשרים מיל והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק, אמרו לו: מפני מה אתה משחק, אמר להם: ואתם מפני מה אתם בוכים... לכך אני מצחק: ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו: מפני מה אתה מצחק, אמר להם: מפני מה אתם בוכים... אמר להן, לכך אני מצחק עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו: עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו"- הדרן עלך ודעתך עלן – נחזור על הגמרות האלה אלף פעמים עד שהדעת שלנו תהיה מיושבת לגמרי ונצליח לקבל כוחות כרבי עקיבא בתוך ומתוך כל הקשיים וכל הסיבוכים וכל ההתמודדויות והניסיונות שגם הצבא והמפקדים והחברים שלנו מהפלוגה מהמחלקה, מהכיתה ומהצוות מעמידים אותנו בהם יום יום ושעה שעה.

ונתפלל להשם יתברך שייתן לנו כוחות להיות כרבי עקיבא ולנחם את כל הסובבים אותנו ולהפיץ אמונה וטהרה במחנה הצבאי ולתת לכולם ביטחון מלא וודאות מוחלטת בטוב השם יתברך, ושיש מנהיג לעולם והכל הולך אל הטוב השלם, אל אור שבעת הימים, והאור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא הולך להתגלות ולהופיע ושהעולם מתבשם מיום ליום וכל מה שנראה מבחוץ אין לו כלל שורש, כי בשורש הכל טוב מוחלט מאת השם יתברך הטוב ומטיב לרעים ולטובים, וכן, מתוך הוודאות הזאת אנחנו לא נשארים אדישים אל מול רוע שמתגלה ונחשף לפנינו , אנחנו נלחמים חזק מאד כדי לגרש את החושך והרוע, אבל מתוך וודאות מוחלטת שהניצחון שלנו, של התורה הקדושה, של הצדיקים – של השם יתברך!

אחים אהובים

לא נשאיר אתכם רק עם תורות ותפילות, גם נספר לכם שיש ממש ניצוצי אורה שנחשפים בכל יום, וממש אשמח לשמוע עוד סיפורים, כי אני בטוח שיש מלא:

במילואים האחרונים שלי, ביום שישי בצהריים, הגעתי לקבוצת מילואימניקים שהתקבצה יחד, אני מאד  אוהב להתערבב עם החבר'ה, לשמוע אותם ולספר להם דברי תורה וסיפורי הרב קרליבך ופרשת שבוע... בקיצור, התחלתי לשבת עם אותה קבוצה, דיברנו קצת, ובזרימה טבעית הזכרתי  דברי תורה, ופתאום אחד המילואימניקים צועק לי: "לך מפה"!!! ככה בפנים! אמרתי לו: אחי אהובי, מה קרה? הוא ענה לי: אני לא רוצה לשמוע דברי תורה, אני אח של היטלר. עניתי לו: איך יכול להיות שאתה אח שלהיטלר, הרי אתה תימני? הוא ענה לי: לך מפה, אין לי כוח אליך. טוב, נפרדתי מהחבר'ה לשלום וקיוויתי והתפללתי להשם יתברך שבהמשך השבת עוד אתפוס את התימני הזה לשיחה.  נכנסה שבת קודש, ברוך השם היה מניין מכובד ושרנו בהתלהבות את קבלת שבת , ופתאום, באמצע "לכה דודי", מי נכנס לבית הכנסת??

אח של היטלר. אותו תימני צדיק.

עשיתי לו שלום והוא בא להתיישב לצידי.

זה כל כך שימח וריגש אותי, היה לי כל כך ברור שלא יכול להיות שיש היום אחד שכל כך התנגד לדברי תורה ברמה שזה מקפיץ אותו מיידית והוא משתיק את הדובר!

עוד סיפור אחד

יש לי חברים בגולני שזכיתי לעשות איתם שבת בבא"ח, מפקד המחלקה שלהם – קצין דרוזי. החברים שלי הזמינו אותי ל-3 סיומי מסכתות בפלוגה, ברוך השם הגענו כבר למעלה מ-300 סיומי מסכתות של חיילים במהדורת גמרות כיס המיוחדת שהוצאנו לחיילים.

הגעתי לסיום והקצין הדרוזי ניגש אלי ושאל: על מה החגיגה? הסברתי לו בקצרה והוא אמר תודה ואחר כך אמר לכל החיילים של המחלקה: אני מבקש מכם לכבד את הסיום מסכת, נשמח ביחד עם החברים שלנו. היה סיום נפלא וכל הפלוגה רקדה ביחד בהתלהבות של קודש, ואחר כך התחילו לשיר: "צמאה, צמאה, צמאה, צמאה,צמאה לך נפשי, כמה, כמה, כמה, כמה, כמה לך בשרי" הבייני"שים הצדיקים לימדו את כל הפלוגה את השיר, וכל הפלוגה שרה בהתלהבות, זה היה פשוט מרגש, במיוחד הקצין הדרוזי, הסתכלתי עליו אומר את המילים וקופץ: הייתי בהלם – ימות המשיח! אחרי שדיברתי עם החברים שלי על אותו קצין דרוזי הם סיפרו לי סיפור נוסף על אותו קצין: הוא תמיד שואל את החיילים הבייני"שים : הכל בסדר? נותנים לכם לקיים את כל ההלכות? משהו חסר לכם? ופעם אחת הוא ראה את אחד הבייני"שים רץ עם תפילין מאחורי הגב, אז הקצין הדרוזי צעק לו: "היי, חייל, בוא הנה!!- נשק מקדימה!!!" – פלאי פלאות! הדרוזי הזה פשוט קלט שהתפילין זה הנשק שלנו, של ישראל קדושים.

תודה רבה להשם יתברך שמראה לנו בעיניים ומשמיע לנו באוזניים סיפורים נפלאים כאלה מצבאנו הקדוש, אבל רבותיי, נא לזכור: זה רק ניצוצי ניצוצות" – מצפה לנו אור עצום ונפלא.

חזק ונתחזק למען שמו באהבה!חיילים יקרים ואהוביםברוך השם הצימאון לאלוקים של כל המפקדים והחיילים הולך וגובר מיום ליום. רואים את הגאולה בעיניים ושומעים אותה באוזניים. זה פשוט פלא אלוקי. איך זכינו שהשם יתברך שם חלקנו מיושבי בית המדרש. שאנו עמלים ומקבלים שכר ואנו זוכים לרוץ לחיי העולם הבא בעולם הזה.איך המבט של תורתנו הקדושה נותן לנו חיים, אשרינו!כמו שכתוב בגמרא בסוטה ובגמרא בסנהדרין:"בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר, הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת, בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען על אבינו שבשמים" – פשוט רואים את הגאולה בעיניים, כל מה שחז"ל הקדושים כבר ראו לפני כ-1500 שנה והכינו אותנו לכך, ממש קורה לנגד עינינו ומושמע לאוזנינו: הטומאה, החוצפה, מחירי היין, המילקי והדירות והאמת נעדרת ויראי חטא נמאסים – ברוך הוא וברוך שמו – מה זה? גאולה! עקבות משיח!באמת כל מה שמפורסם בחדשות, הכל הכל ממש ישנות, אבל רק מי שמחובר לחז"ל הקדושים יודע זאת ומקבל כוחות ממציאות שרוב העולם ואפילו חלק מישראל קדושים נחלשים ממנה וכמעט שמתייאשים ממנה.ממש חסד השם יתברך עלינו, על מי שלומד את התורה הקדושה ודבוק ממש בתלמידי חכמים, כך שלאט, לאט זוכים להסתכל על העולם כולו ועל האנשים כולם מתוך מבט של תורה "ותרגילנו בתורתך" – עושים תרגילים כדי להיות כל הזמן בתורתך- אוהבי תורתך וחושבי תורתך ועוסקי תורתך ואוחזי תורתך וחיים את תורתך ברמ"ח איברים ושס"ה גידים. הוודאות שיש לנו מדברי נביאים אמת, כמו שאנו זוכים לברך או לשמוע את המברך את ברכות ההפטרה: "ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם"!!! רק מי שקשוב באמת זוכה לקבל כוחות מדברי הנביאים. רק מי שתלמיד שיש לנו עזות דקדושה ונלחם על חלומותיו להיות דבוק ברבותיו ולשאוב ולינוק מהם דברי אלוקים חיים בכל מחיר – רק הוא יצליח לקבל כוחות מהטוב העתידי האדיר והצפון המובטח לנו מדברי נביאים כבר עכשיו, בהווה, בזמן שהרוב מכוסה ונראה רע, באמת המצב נראה קשה ומסובך ומורכב, והרבה פעמים לא כל כך רואים את הטוב העתידי מתקרב, ולפעמים מיום ליום המציאות יותר לוחצת ויותר נוקשה ויותר נעשית שחורה...חייבים להיות בכוננות !!!!כל חייל צריך לצלם את סוף מסכת מכות ולניילן את הצילום ולהכניס לפק"ל כיסים ולינוק כוחות מרבי עקיבא – בפקודה!!"כשהיו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך ושמעו קול המונה של רומי מפלטה מאה ועשרים מיל והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק, אמרו לו: מפני מה אתה משחק, אמר להם: ואתם מפני מה אתם בוכים... לכך אני מצחק: ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו: מפני מה אתה מצחק, אמר להם: מפני מה אתם בוכים... אמר להן, לכך אני מצחק עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו: עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו"- הדרן עלך ודעתך עלן – נחזור על הגמרות האלה אלף פעמים עד שהדעת שלנו תהיה מיושבת לגמרי ונצליח לקבל כוחות כרבי עקיבא בתוך ומתוך כל הקשיים וכל הסיבוכים וכל ההתמודדויות והניסיונות שגם הצבא והמפקדים והחברים שלנו מהפלוגה מהמחלקה, מהכיתה ומהצוות מעמידים אותנו בהם יום יום ושעה שעה. ונתפלל להשם יתברך שייתן לנו כוחות להיות כרבי עקיבא ולנחם את כל הסובבים אותנו ולהפיץ אמונה וטהרה במחנה הצבאי ולתת לכולם ביטחון מלא וודאות מוחלטת בטוב השם יתברך, ושיש מנהיג לעולם והכל הולך אל הטוב השלם, אל אור שבעת הימים, והאור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא הולך להתגלות ולהופיע ושהעולם מתבשם מיום ליום וכל מה שנראה מבחוץ אין לו כלל שורש, כי בשורש הכל טוב מוחלט מאת השם יתברך הטוב ומטיב לרעים ולטובים, וכן, מתוך הוודאות הזאת אנחנו לא נשארים אדישים אל מול רוע שמתגלה ונחשף לפנינו , אנחנו נלחמים חזק מאד כדי לגרש את החושך והרוע, אבל מתוך וודאות מוחלטת שהניצחון שלנו, של התורה הקדושה, של הצדיקים – של השם יתברך!אחים אהוביםלא נשאיר אתכם רק עם תורות ותפילות, גם נספר לכם שיש ממש ניצוצי אורה שנחשפים בכל יום, וממש אשמח לשמוע עוד סיפורים, כי אני בטוח שיש מלא:במילואים האחרונים שלי, ביום שישי בצהריים, הגעתי לקבוצת מילואימניקים שהתקבצה יחד, אני מאד אוהב להתערבב עם החבר'ה, לשמוע אותם ולספר להם דברי תורה וסיפורי הרב קרליבך ופרשת שבוע... בקיצור, התחלתי לשבת עם אותה קבוצה, דיברנו קצת, ובזרימה טבעית הזכרתי דברי תורה, ופתאום אחד המילואימניקים צועק לי: "לך מפה"!!! ככה בפנים! אמרתי לו: אחי אהובי, מה קרה? הוא ענה לי: אני לא רוצה לשמוע דברי תורה, אני אח של היטלר. עניתי לו: איך יכול להיות שאתה אח שלהיטלר, הרי אתה תימני? הוא ענה לי: לך מפה, אין לי כוח אליך. טוב, נפרדתי מהחבר'ה לשלום וקיוויתי והתפללתי להשם יתברך שבהמשך השבת עוד אתפוס את התימני הזה לשיחה. נכנסה שבת קודש, ברוך השם היה מניין מכובד ושרנו בהתלהבות את קבלת שבת , ופתאום, באמצע "לכה דודי", מי נכנס לבית הכנסת??אח של היטלר. אותו תימני צדיק.עשיתי לו שלום והוא בא להתיישב לצידי.זה כל כך שימח וריגש אותי, היה לי כל כך ברור שלא יכול להיות שיש היום אחד שכל כך התנגד לדברי תורה ברמה שזה מקפיץ אותו מיידית והוא משתיק את הדובר!עוד סיפור אחדיש לי חברים בגולני שזכיתי לעשות איתם שבת בבא"ח, מפקד המחלקה שלהם – קצין דרוזי. החברים שלי הזמינו אותי ל-3 סיומי מסכתות בפלוגה, ברוך השם הגענו כבר למעלה מ-300 סיומי מסכתות של חיילים במהדורת גמרות כיס המיוחדת שהוצאנו לחיילים.הגעתי לסיום והקצין הדרוזי ניגש אלי ושאל: על מה החגיגה? הסברתי לו בקצרה והוא אמר תודה ואחר כך אמר לכל החיילים של המחלקה: אני מבקש מכם לכבד את הסיום מסכת, נשמח ביחד עם החברים שלנו. היה סיום נפלא וכל הפלוגה רקדה ביחד בהתלהבות של קודש, ואחר כך התחילו לשיר: "צמאה, צמאה, צמאה, צמאה,צמאה לך נפשי, כמה, כמה, כמה, כמה, כמה לך בשרי" הבייני"שים הצדיקים לימדו את כל הפלוגה את השיר, וכל הפלוגה שרה בהתלהבות, זה היה פשוט מרגש, במיוחד הקצין הדרוזי, הסתכלתי עליו אומר את המילים וקופץ: הייתי בהלם – ימות המשיח! אחרי שדיברתי עם החברים שלי על אותו קצין דרוזי הם סיפרו לי סיפור נוסף על אותו קצין: הוא תמיד שואל את החיילים הבייני"שים : הכל בסדר? נותנים לכם לקיים את כל ההלכות? משהו חסר לכם? ופעם אחת הוא ראה את אחד הבייני"שים רץ עם תפילין מאחורי הגב, אז הקצין הדרוזי צעק לו: "היי, חייל, בוא הנה!!- נשק מקדימה!!!" – פלאי פלאות! הדרוזי הזה פשוט קלט שהתפילין זה הנשק שלנו, של ישראל קדושים.תודה רבה להשם יתברך שמראה לנו בעיניים ומשמיע לנו באוזניים סיפורים נפלאים כאלה מצבאנו הקדוש, אבל רבותיי, נא לזכור: זה רק ניצוצי ניצוצות" – מצפה לנו אור עצום ונפלא.חזק ונתחזק למען שמו באהבה!

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon