רסג – ביצוע "חפיפה" בשבת לקראת פעילות מבצעית

 

שאלה:

אני קצין במילואים, שזומן לשמ"פ ונשלחתי כחלק מכח מוקדם בצהרי יום שישי למטרת ביצוע "חפיפה", המקדימה לתעסוקה מבצעית המתוכננת לפלוגה בגזרת צפון השומרון.

מכיוון שאנו מתוכננים לקבל אחריות על הגזרה בצהרי יום ראשון בשבוע, שאלתי האם מותר לי להתלוות לכח הסיור בשבת כדי להכיר את השטח ואת שיטות הפעולה וסוגי האמל"ח ולהתמקצע בסדר התנהלות הכוחות ופעולתן לעת שנקבל אחריות מבצעית בגזרה?

 

תשובה:

הכרה מוקדמת של השטח וכן שיטות הפעולה וסוגי האמל"ח וסדר התנהלות הכוחות בגזרה הינם חשובים וחיוניים ביותר לפעילות המבצעית. אי לכך, יש להיערך ולהתמסר באופן יסודי להכרת השטח ולהתמצאות בו בעת משך ה"חפיפה", ולהתייחס להשתלמות זו כ"הכשר מצוה".

אך בניגוד לפעילות בעת התעסוקה המבצעית, המחייבת להתבצע מידי יום ביומו ולהמשך  אף בשבת, הרי אין הכרח כי החפיפה הזו תתבצע במועד מסוים, ומאחר שניתן להקדים או לאחר את מועד ביצועה, יש לקיים את הפעילויות הכרוכות באיסורי שבת קודם השבת או לאחר צאתה.

משום כך, בעת תקופת החפיפה אין לבצע פעולות הכרוכות בחילולי שבת, והפעולות המבצעיות הנדרשות להתבצע בגזרה, יבוצעו בשבת ע"י הכח הנוכחי האחראי על הפעילות לעת הזו.

אמנם, במידה ובמשך החפיפה ישנו צורך להשלים ולמלא את מקומו של קצין, לוחם או בעל תפקיד חיוני אחר מתוך סד"כ החיילים המבצעים את הפעילות המבצעית, ובנסיבות שהחלפה זו תאושר על ידי גורם פיקודי מוסמך, ניתן להשתלב בכח הסיור או ביתר התפקידים המבצעיים, שכן בנסיבות אלו, נחשבת הפעילות כחלק מתעסוקה מבצעית חיונית המותרת להתבצע בשבת, ולא כחפיפה גרידא.

ככלל, יש לראות את זמן החפיפה בשטח ובגזרה כאימון וכהשתלמות, אשר למרות חיוניותם לצורך המבצעי, אין לקיימם באופנים הכרוכים באיסורי שבת.

יש לציין כי ייתכנו מצבים היוצאים מהכלל, הנובעים מפעילות לחימה בלתי מתוכננת או עקב התראה קצרה שבהם נדרש לבצע חפיפה מיידית לצורך כניסה חפוזה למבצעיות. במצבים אלו, יש לערב את גורמי הרבנות הצבאית ברמה הפיקודית, על מנת שתבחן את חיוניות הפעילות ותחווה דעתה המקצועית בכל הנוגע לגדרי שמירת השבת.

 

סיכום :

 1. ביצוע חפיפה והכרת הגזרה ושיטות הפעולה קודם לביצוע תעסוקה מבצעית הינו חשוב וחיוני ביותר, ויש להתייחס אליו כהכשר מצוה.

 2. מאחר שאין הכרח כי החפיפה תתבצע במועד מסוים, יש לבצע את הפעילויות הכרוכות באיסורי שבת קודם השבת או אחר צאתה.

 3. הפעילויות המבצעיות הנדרשות להתבצע בגזרה יבוצעו בשבת בלעדית ע"י הכח הנוכחי האחראי על פעילות זו.

 4. במידה ובזמן החפיפה ישנו צורך למלא מקום של לוחם או בעל תפקיד חיוני מסד"כ החיילים המבצעים את הפעילות, ניתן לראות בכך חלק מפעילות מבצעית חיונית המותרת להתבצע בשבת.

 5. ייתכנו מצבים יוצאים מן הכלל, הנובעים בד"כ מפעילות לחימה בלתי מתוכננת, המחייבת חפיפה מיידית בהם יש לערב את גורמי הרבנות הצבאית, ע"מ שתבחן את חיוניות הפעילות, ותחווה דעתה המקצועית בנושא.

 

רסד – גרירת רכב תקול באזור עוין בשבת

 

שאלה:

רכב מבצעי המבצע  סיור  באזור  עוין  ומסוכן,  שארעה בו תקלה באופן שאינו מסוגל להמשיך בדרכו.

האם  מותר  בשבת  להזעיק  רכב גרר   על   מנת   לגוררו  מאזור  הסכנה, או שיש להתארגן לאבטחת הרכב וסביבתו ע"י כוח הסיור עד צאת השבת, ובכך להימנע מגרירת רכב בשבת ?

 

תשובה : רכב מבצעי התקול באזור מסוכן ועוין בלא כל יכולת להזיזו ממקומו, מהוה "נקודת תורפה" למפגעים ולהתקפות על הרכב ועל יושביו.

מציאות זו הינה מסוכנת, ועל כן יש לנהוג בדרך המועדפת ע"י המפקד בשטח, ואם עפ"י שיקול דעתו המקצועית ראוי לחלץ את הרכב ולגוררו מיידית מהגזרה שבה תקול הרכב, יש לפעול באופן זה אף בשבת, ולהיחלץ מכל סיכון נפשות הכרוך בהשארותו של הרכב  באזור העוין.

אמנם, ניתן להיערך לאבטחה היקפית ע"י חיילי הסיור באופן אשר יגנו על עצמם, אך מאחר שההמצאות המתמשכת במקום המסוכן, עלולה לגרום לסיכונים נוספים, ואף חלילה ל"מלכודת אש" , אין צורך להיכנס לספקנות ולפעול במצב זה בדרכים שיצמצמו את חילול השבת, שכן לעת הזו נדרש לבצע את המתחייב בחילוצו של הרכב ומותר לגרור את הרכב בשבת ממקום הסכנה.

יסודות הלכתיים אלו נלמדים מההלכה הפסוקה בשו"ע כי כאשר קיים מפגע מסוכן במקום שהרבים עלולים להינזק בו, כגון גחלת המצויה ברשות הרבים, מכיוון שעלולה להזיק מותר לכבותה בשבת, כאשר אין עצה אחרת לפנות את הגחלת למקום שאין מצויים בה רבים.  וכבר נפסקה הלכה ע"י גדולי הפוסקים כי במקרים כאלו, אין כל צורך להפעיל שומרים שירחיקו את הרבים מהמפגע במהלך השבת, שכן במציאות של סכנת נפשות יש לפעול באופן המסיר את הסכנה, ובלא כל צורך בטרחה יתירה כדי למנוע בשבת את חילולו.

משום כך, אין כל צורך בהערכות לשמירה היקפית סביב הרכב התקול, ובפרט במציאות המתוארת בשטח, כשעלולה להיווצר סכנה ממשית בהשארת הרכב על חייליו במצב סטטי באזור הסכנה.

במצב זה יש לגרור בשבת את הרכב מאזור הסכנה עד למקום מבטחים, או עד למחנה הצבאי הסמוך ביותר, ולא מעבר לכך.

מובן, כי אין בגרירתו של הרכב היתר לבחון את מקור התקלה ברכב ולטפל בו בשבת לאחר הגרירה, ועל כן יש להניח את המשך הטיפול ברכב רק לאחר צאת השבת.

אמנם, אם הרכב המבצעי התקול הינו חיוני ביותר להמשך הפעילות המבצעית במיידית, אזי מותר אף לטפל בתיקון הרכב להמשך פעילותו המבצעית.

 

כאשר רכב תקול אינו מצוי במקום סכנה, ואינו חיוני ביותר להמשך הפעילות המבצעית במיידית, אין בשום אופן היתר לגוררו בשבת, וכל הפעולות הקשורות לגרירתו של הרכב יבוצעו רק לאחר צאת השבת.

 

הערות:

 • התשובה מתייחסת לשאלה שהועלתה אודות רכב מבצעי, אך יש לחלץ ממקום הסכנה בשבת כל רכב תקול.

 • עמדה זו  הועברה  לגורמי מטכ"ל –  אט"ל, והוצאה על ידם  הנחיה  ברוח זו לגורמי  התחזוקה  הפיקודיים.

 

סיכום :

 1. רכב  מבצעי  התקול  באזור מסוכן ועוין בלא יכולת להזיזו ממקומו, מהווה      נקודת תורפה וסכנה למפגעים ולהתקפות.

 2. אם  עפ"י  שיקול  דעתו  המקצועית  של  המפקד  ראוי  להרחיק  את  הרכב מהגזרה, יש לגרור את  הרכב  התקול  מהאזור  העוין אף בשבת.

 3. אבטחה  מתמשכת  של  הרכב  התקול ע"י  כוח  הסיור  אינו  מתחייב  במצב זה, ואין להיכנס לספקנות במקרים של הצלת   נפשות מעין זו.

 4. גדולי הפוסקים הורו כי במקום שקיים מפגע שרבים עלולים להנזק בו, יש לפעול באופן המסיר את הסכנה, ואין צורך להפעיל בשבת שומרים שירחיקו  את הרבים מהמפגע.

 5. יש לגרור את הרכב, כשהשארות המאבטחים עם הרכב הסטטי עלולה לסכנם. גרירת הרכב תתבצע עד למקום המבטחים הסמוך ביותר, ולא מעבר לכך.

 6. בחינה וטיפול בתקלה תבוצע רק אחר צאת השבת, אלא א"כ הרכב חיוני ביותר להמשך הפעילות במיידית.

 7. ככלל, רכב  תקול  שאינו מצוי  במקום  מסוכן  ועוין, ואינו  חיוני  ביותר  להמשך הפעילות  המבצעית במיידית,  אין  לגוררו  בשבת,  וכל הפעולות הקשורות בגרירתו הרכב יתבצעו רק לאחר צאת השבת.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon