יתרו- איש האמת

 

זכה יתרו שתקרא פרשה על שמו היה מקום לשאול בזה כיצד זכה זה שהיה כומר לע"ז שתקרא פרשה על שמו? ונראה שההסבר לכך טמון ברש"י המפרש "וישמע יתרו" – מה שמועה שמע ובא – יציאת מצרים וקריעת ים סוף ועיקר איכותו טמונה במידת האמת שבו.

שמניגוד לרבים שגם ראו ושמעו עניין יציאת מצרים וקריעת ים סוף הם בחרו שלא להתמודד עם האמת "אילי מואב יאחזמו רעד, נמוגו כל יושבי כנען וכו' "ויתרו שמידת חיפוש האמת שבו היא זו שגרמה לו להרהר בתשובה ולא רק הרהור בעלמא אלא הרהור שיש בו מעשה ומורא- במדרש רבא ש"קרא לבני עירו ואמר להם: עד עכשיו הייתי משמש אתכם, מעתה זקן אני בחרו לכם כומר אחר, עמד והוציא כלי תשמישי ע"ז ונתן להם הכל" ולא עוד אלא שהוציא מחשבותיו לפועל, אלא שהיה מוכן לסבול גם את קשיי השינוי "עמדו ונדוהו שלא יזדקק לו אדם ולא יעשה לו מלאכה ולא ירעו את צאנו" ויש מי שבעקבות הבנת "המחיר" הגבוה היה מהרהר על הראשונות ושוקל מחדש את הצעד אם שווה הוא בנזק המלך או לא, ויתרו הוא מצידו אינו נבהל אלא "לפיכך הוציא את בנותיו" שנאמר: "ותבואנה ותידלנה... להשקות את צאן אביהן".

בימים אלו אנו לומדים במכינה את פרק ד' במסילת ישרים ושם מדבר הרמח"ל על ג' סוגי האנשים: הראשונים הם אלו שקנה המידה שלהם לשינוי והתקדמות הינו אחד "האמת" – אלו הם שלמי הדעת אשר הבירור השכלי הוא המוביל היחידי המניע אותם ללא עיכובים לביצוע מהיר ישיר וללא לאות של תובנותיהם כמו שנתבררו להם, אלו אנשים שהדבר היחידי אשר הם מחשבנים הוא שיקול האמת ולאחר שזו מתבררת אין הם מכניסים תחת מטריית השיקולים את כל אותם השיקולים אשר אינם מן העניין. שיקולים השייכים לעולם הרגש או הקושי התפיסתי באשר לשינוי וכו' – אמת נקודה.

מעתה מובן מדוע דווקא יתרו זכה שתקרא פרשה על שמו שהרי חפצה הייתה התורה ללמדנו את מידת החיים , מידתו של הקב"ה – היא מידת האמת שהקב"ה חותמו אמת. בעולם שבו חושך ואור משמשים בערבוביא, בעולם שרב החוץ על הפנים כביכול, ושתרבות הקליפה תופסת את מקום התוך הפנימי, ראוי שנאמץ לעצמינו נאמנות חזקה ואמיתית, יכולות חזקות של סינון ובקרה נשק סודי שיהווה את יכולת השימור האמיתית של המציאות כמו שהיא באמת – האמת.

 

חזקו ואמצו כל אחד בדרכו ובמקומו,

קובי וולק.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon