פרשת שבוע

בס"ד

 

נעשה ונשמע- הרב זאב פרידמן

 

הסיסמא המיוחדת של "ישראל שעמדו על הר סיני" היא: "נעשה ונשמע", לפעמים אנשים מן החוץ אינם מבינים, ואומרים שזה ביטוי של פזיזות! אין זה הגיוני להקדים נעשה לנשמע! אבל אנחנו מבינים שזה סוד שמלאכי השרת משתמשים בו, ואינו שייך לבני אדם רגילים.

כאן מתגלה העצמיות, הנשמה בכיוונה אל מול הציווי האלוקי, וזה עוד קודם לשמיעה ולהבנה הרציונלית-האנושית, מסירות הנפש, כלות הנפש לאלוקים ולתורתו למעלה מכל טעם ודעת.היסוד הזה שעומד מאחורי כל המשפטים והמצוות המרובות שבפרשתנו, שאנו ניגשים אליהם בעיקר מצד מסירות הנפש שלנו לקיים את דבר ה' למעלה מטעמי המצוות הפרטיים של כל מצווה ומצווה.הטעמים בסופו של דבר הם חלקיים וקשורים כבר להבנה שלנו שגם היא כמובן חשובה ומצטרפת ועוד מרחיבה את המצווה לכל רבדי האישיות הגלויה שלנו, אלא שביסוד של זה ובאופן עיקרי חוזרים תמיד לחלום של מלך כוזרי - "המעשה הרצוי מצד עצמו ולא מצד הכוונה" - שזוהי תביעת הנשמה דווקא למצוות אלוקיות! דווקא לתורה מן השמיים! לשכל האלוקי וכו', וזהו הטעם הכללי לכל המצוות ושהוא אכן מעכב את המצווה, אין כאן רק כניעה חסרת טעם ח"ו, אלא טעם הטעמים כולם שמצד חלקנו בכלל ישראל יש לנו מגע ממשי איתו, מצד היותנו בני אברהם יצחק ויעקב שכל חייהם זה "הנני" אחד גדול, מצד זה קיבלנו תורה והיה ביכולתנו לומר נעשה ונשמע. והפלא העצום שהתחדש בדורות אלו הוא שכעם ממשי, כמדינה, תכונת החיים הזאת, תתגלה בנו במדינה שלימה שעניניה הקמת חפץ ה' בעולמו ושבזה כל אושרנו - ומתוכו גם הבריאות, הדעת וההבנה שלנו מתבססים.

בוגרים יקרים - זוהי השליחות הגדולה של דורנו, ואתם לוקחים בה חלק "אשר קדשנו במצוותיו - ונתן לנו תורתו". כאן תופיע מתוך כל המחשכים "ממלכת כהנים וגוי קדוש" קידוש השם הגדול בחיי הלאום!
 

חזקו ואמצו! 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon