הלכות לשבת "זכור" ולפורים | הרב ישראל וינגוט

 

שבת זכור: א. חובה לקרות הפרשה בס"ת כשר. ובמניין.

ב. יכוון בעת הקריאה לצאת יד"ח של מ"ע של "זכור את אשר עשה לך עמלק" ויכוונו בכך הקורא והשומעים.

ג. נחלקו הפוסקים לגבי חיוב אשה במצווה זו. ומי שלא יכולה לבוא לבית הכנסת תקרא בתנ"ך בביתה.

 

זכר למחצית השקל: א. מנהג בני אשכנז: ג' חצאי שקלים

בני ספרד: 9 גרם כסף. כ-20 ₪

ב. מעיקר הדין רק גבר מבן 20 או 13 נותן. אך נהגו ליתן עבור כל אחד מבני הבית.

ג. נוהגים בד"כ ליתנה במנחה של תענית אסתר.

קריאת מגילה: א. מי שבידו מגילה מודפסת – יעקוב ממנה אחר קריאתו של בעל הקורא וישמע כל מילה ממנו. אם פספס כמה מילים- יקרא מהר מה שהחסיר וידביק את הקורא.

ב. נשים חייבות בקריאת מגילה, שאף הן היו באותו הנס.

אם מברכות לעצמן. וכו' קריאת נשים: אשכנזיות מברכות לשמוע מגילה. ספרדיות- על מקרא מגילה- כגברים.

ג. בקריאת המגילה של היום אשכנזים מברכים שהחיינו. ויכוונו לפטור גם את שאר מצוות היום. וספרדים כלל לא מברכים ביום שהחיינו.

מתנות לאביונים: א. לבני אשכנז – מעיקר הדין סגי בפרוטה אחת לשני אביונים. (שתי מתנות).

לבני ספרד- שיעור מתנה – ג' ביצים. ויש ששיערו זאת בסעודה בסיסית ולמשל – מנה פלאפל.ואמנם – "מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ומשלוח מנות לרעיו, שאין לך שמחה גדולה ומפוארה אלא, לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות..." (רמב"ם). ואין לתת אותם ממעות מעשר כספים

ב. יש לתת את המתנות באופן שינתנו באותו יום לעניים. (ובני יד' – יתנו לעניים בני יד, ובני מוקפין למוקפין.)

משלוח מנות: " כל המרבה לשלוח לרעים – משובח"

ומעיקר הדין סגי במשלוח אחד ובו ב' מנות.

שתי המנות יכולות להיות ממין אחד. (ול"צ ב' סוגי ברכות.)

פרוז/ מוקף בן יומו: בוגר ירושלמי שבא למכינה לפורים ומתכוון להיות ביום חמישי ושישי בבוקר במכינה נהיה "פרוז בן יומו" ומתחייב בי"ד.

ואם יחזור לביתו עד יום ב שישי בבוקר- מתחייב גם בירושלים- לגמרי.

אומנם, בן י"ד שרוצה להיות בירושלים ביום ט"ו בבוקר והגיע בליל ט"ו לירושלים מתחייב גם כן אך יקרא ללא ברכה.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon