המשכן והשבת. מלאכה ומנוחה. מה האידיאל?

 

קשר עמוק יש בין השבת למלאכת המשכן. התורה קושרת בתחילת פרשתנו ובעוד מקומות. עצם ההגדרה מהי מלאכה, מוגדרת על פי המלאכות שהיו במשכן. מהו עומק המשמעות של קשר זה?

אלא שיש כאן שאלה מהותית על מטרת החיים. מה האמצעי ומה המטרה? האם 'העבודה היא חיינו'? או שמא מנוחת השבת היא חיינו? האם השבת היא אמצעי, וימי המעשה הם המטרה? או שמא להיפך?

הפתעה! לפי תפיסת התורה, המלאכה היא האמצעי. מטרת החיים העליונה היא להגיע למנוחת השבת. וחשוב להבין מהי מנוחה זו. השבת אינה מנוחה בטלנית כדי שיהיה כוח לעבוד. מנוחת השבת איננה פסיביות ריקנית, אלא שאיפתה היא חיים נעימים, רגועים וזורמים, מלאי תוכן ומשמעות רוחנית קדושה ואינסופית. 'מנוחה שלמה שאתה רוצה בה'. מנוחה מלאת חיים באלוקים חיים. כל מלאכתנו בעולם הזה היא הכנה למנוחה. ואנחנו רוצים לממש קצת מזה כבר עתה בכל שבת בהווה, ובעיקר לקראת העתיד ליום שכולו שבת. איננו בזים למלאכה, אנו מכבדים אותה ורואים בה ערך בבניין חיי האדם. אך היא לעולם אמצעי הכרחי שמטרתו להוביל את עצם חיי האדם למצב עליון יותר. משמעות הקשר למשכן היא, שתוכן המלאכה קשור אצלנו לעולם לתוכן הקודש של החיים. רק בגלל שיש מגמה של קודש עליון, יש למלאכה שלנו בחיים ערך תכליתי: השבת - תכלית מעשה שמיים וארץ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon