פרשת שבוע

פתיחה להגדה - הרב אלי אדלר

 

הנושא המרכזי של ליל הסדר הוא המפגש שלנו עם עניינה של יציאת מצרים  - דרך המצוות, המנהגים והתוכן הרוחני של לילה זה. יציאת מצרים היא יסוד החיים ישראליים ולב האמונה הישראלית. "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" הוא הדיבר הראשון בעשרת הדברות. בדיבר זה אין ציווי, אלא ביטוי של עובדה אלוהית, שהיא השורש לכל הציוויים, ובמובן רחב יותר, השורש לכל הקשר העולמי שבין הבורא לנבראים. אלוהים הוציא את עם ישראל ממצרים, ומשמעו של הדבר הוא שאלוהים יצר בעולם עם בעל תכונה אלוהית. "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו". בדרכו של עולם, עמים קמים ממניעים אנושיים, אך יש עם אחד שקם וקיים מתוקף יוזמה אלוהית. עובדה זו עתידה לשנות במהלך הדורות את פני ההיסטוריה העולמית כולה, מקצה לקצה.

אלוהים הוא מקור החיים, ובקרב הנבראים קיימת זיקה פנימית למקור חייהם. לב הנבראים הוא האדם - נזר הבריאה, יצור מופלא אך מורכב, המאחד בעולמו 'עליונים' ו'תחתונים', נשמה אלוהית השוכנת בגוף חומרי. הדעת והבחירה החופשית הופכים את חיי האדם לתהליך של בניין, של התגבשות, של ירידות לצורך עליות גדולות. ההתמזגות המלאה בין האנושי לאלוהי - מתוך בניין של הכרה ובחירה מלאה יחד עם כוחות החיים כולם - עתידה להיות הפרי העליון של ההיסטוריה, גולת הכותרת של כל תהליכי ההתפתחות האנושית.

נטייתו הראשונית של האדם היא לעולם הקרוב, החומרי, המוחשי, תוך שכחת העיקר - הנשמה, העצמי, האלוהי. המסגרות האנושיות האדירות של עמים וממלכות, העסוקות בעיקרן במלחמות הקיום, מחריפות ללא הכר את הבעיה האנושית: הנתק והשכחה של עוצמות החיים, של צלם האלוהים, של הטוב, של הנשמה. אין בעיה עולמית קשה מזו, בה העולם מתקיים בלא חיבור אל מקור חייו. החיים נעשים נטולי עצמיות ומשמעות. זהו מצר המצרים העולמי.

ממציאות נוראה וכואבת זו, הולך עם ישראל לגאול את העולם כולו. במובן הזה היציאה ממצרים היא באמת רק התחלה. השינוי שצריך לעבור על העולם עד להשבת חירותו המלאה לעצמו, הוא שינוי עצום, המקיף את כל רובדי החיים, והזוקק תהליכים ארוכים ועמוקים. אין גדולה, יסודית ומורכבת ממהפכה זו.

בחיים האנושיים יש חסמים עמוקים, הדורשים שינויים איטיים והדרגתיים, תוך רקימת קישור איתן, יציב ואמיתי של החיים האנושיים עם רום החיים האלוהיים. דורות על גבי דורות, אלפי שנות צמיחה היסטורית, אורך תהליך זה, שהגורם המרכזי בו, המניע, המתסיס והמעורר את האנושות, הוא האומה הישראלית. פועלת היא האומה בכל צבי חייה ההיסטוריים, מעל ומתחת לפני השטח, כדי לזכך ולרומם אט אט את האנושות אל מקורה האלוהי.

לאחר אלפיים שנות  תוהו היסטוריות, נוצרה ביציאת מצרים  אומה אלוהית, אומה החיה בתחתיות ארץ, אך שורשיה במציאות העל טבעית. לא לחינם הופיעה יציאת מצרים עם סדר של נסיים גלויים, המבשרים  כולם על תחילת עידן היסטורי, בו המאור האלוהי מתחיל להתגלות ולהשפיע בעולם.

האומה הישראלית מורכבת גם היא מבני אדם בעלי בחירה, אשר בחייהם יש עליות ומורדות. עם זאת, הכוח האלוהי של יציאת מצרים הנטוע בחיי האומה הישראלית, קודם שהוא תוכן בחירי, הוא טבע אלוהי, המוטבע בחוקיות הפנימית של האומה, בכללותה ובפרטיה.

ההוצאה ממצרים היא הוצאה אלוהית מוחלטת. כל העתיד הגדול גנוז כבר ברגע היציאה. מכוח יציאת מצרים אנו נדחפים להיות גדולים, ונתבעת מאיתנו שלמות בצדדים רבים של החיים, במישורים הכללים והפרטיים: בזוך האמונה, בשלמות המוסרית, בטהרת הדעת, בקדושת החיים, בשלמות ההכרה וכוחות הנפש, בחיי הפרט ובעיקר בעולם הרחב של חיי הכלל.

שלמות זו היא מוחלטת; אך בפועל נדרשים דורות רבים עד ששלמות זו תתגלה במציאות באופן השלם. חיי עם ישראל לאורך הדורות צומחים מלמטה למעלה, נדחפים מפנימיותם, וטומנים בחובם סוד עצום, ההולך ומבשיל ויוצא אל הפועל קמעא קמעא בתוככי החיים.

מתוקף ערכה של האדיר של יציאת מצרים, תופסת תודעתה מקום מרכזי מאוד בחיינו, ובאופן מיוחד - בליל הסדר, הלילה המיוחד בו התרחשה יציאת מצרים, "היום אתם יוצאים בחודש האביב". היום הזה הוכן מראש; יום יציאת מצרים הוא "משומר ובא מששת ימי בראשית" במובן זה שהוא נועד להשלמה עיקרית של בריאת העולם. על כן יש ליום זה ערך סגולי, המתגלה מחדש כל שנה ושנה.

לכן, בלילה הזה איננו עוסקים רק בעבר, אלא בתנועת החיים האדירה ההולכת ומתגברת מיום ליום ומשנה לשנה, וממשיכה לשחרר את העולם מכל מצריו, ולהוציאו אל מרחביו האדירים. לדבר על יציאת מצרים, משמעו: לעורר את התקווה, החזון והעתיד הנשגב של החיים האנושיים. לילה זה יש כוח עצום לקשור אותנו ולעורר בקרבנו אמונה וכוחות נפש, לשייכות העמוקה של חיינו לתנועת החיים האדירה שחוללה יציאת מצרים. כוחו של לילה זה הוא ככוחו של גל גדול, אשר מסוגלים אנו לרכוב עליו, ולהתקדם עמו אל חוף מבטחים. מה שנדרש מאתנו הוא השקעת המאמץ כדי לעלות עליו.

ליל הסדר וסיפור יציאת מצרים הם היסוד לפתרון השורשי לכל מבוכותינו ומחסורנו, הם הבסיס לתקווה העתידית לצמיחת החיים, לשלמות עצמית, לחיי יצירה פורחים, לחיים בהם הטוב ימלא את מרחב החיים.

כל הגודל הזה טמון בהגדה של פסח, כפי שסידרוה חז"ל. חוט רעיוני מופלא חורז את ההגדה כולה, מתחילה ועד סופה, והוא: בירור ערכה האלוהי של יציאת מצרים. כל כך עמוק רעיון זה, עד כי לשם קישור אמיתי אליו, מעוררת אותנו ההגדה להכירו ולהשתייך אליו מצדדים שונים ומזוויות שונות. כל אלו מעמיקים ומפנימים בקרבנו את המשמעות של הופעת המגמה האלוהית בתחתיות בארץ, המתגלה בעולם בנשמת האומה הישראלית הנולדת ביציאת מצרים.

 "והגדת לבנך" (שמות יג ח) - מקום מיוחד תופסים ילדינו בלילה זה. שהרי כל עניינה של יציאת מצרים היא המגמה המתמשכת, הדורות הבאים, העמקת החירות. נדרשים אנו למאמץ גדול כדי לדבר אל כולם, כל אחד בשפתו ולפי אופיו, ולהמון תשומת לב והקשבה, ובעיקר נחת, שמחה ורוממות.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon