מפסח ליום העצמאות/ הרב זאב פרידמן

 

הנקודה המיוחדת באדם שמבדילה אותו משאר היצורים, היא כמובן צלם אלוקים, אלא שצלם אלוקים שבאדם, הנטיות האציליות שבו, שאיפתו לעבוד את ה' וללכת בדרכיו, הופעתה בחיי העמים – מטשטשת מאוד.הנטייה החזקה אל העולם הזה וצרכיו הם שמניעים את חיי האומות, שהרי לשם כך נתאגדו, וגם הצרכים הבוערים של ההווה והקיום מעלימים את הזוהר העילאי של האדם והוא שוקע כולו בעיסוק החומרי כאשר נהיה לעם.דבר זה יוצר טענה קשה על כל הרוחניות בכללה, הטענה היא כזו – יחידים יש באפשרותם לגלות את צלם אלוקים, אבל העולם שלנו במהותו, הוא עולם של עמים, א"א להתעלם מכך – "יצב גבולות עמים", "בהנחל עליון גויים".ממילא מונח במציאות העולם, שכיוון שעיקרו הוא חיי העמים, הרי שכל מה ששייך לרוחני, לנשגב, נדון להיות מרחף מעל הבניין העיקרי של החיים, – משום שהנטייה הלאומית מניחה כמושכל ראשון, שעניינה הוא הקיומיות ואין לה קשר לרוח וק"ו לקדושה.זאת הסיבה שבאופן אינסטינקטיבי, אדם מהרחוב ברור לו, שליום העצמאות אין ערך דתי – כך הדברים מופיעים בטבע של אומות העולם ומהם תפיסות אלה חודרות אלינו, וממילא המוסר הולך וצולע ואין לו מעמד בחיים העולמיים, ואם כבר קיימת רוחניות או דתיות הצביעות והחולשה שבהם מאוד בולטות.מורשת פליטה יש לאנושות בעם ישראל, בליל הפסח וביציאת מצרים, נוצר צלם – אלוקים שמופיע במובן לאומי! "עם קדוש" "גוי צדיק". האדם שבנו, האצילות שבנו, מופיעה בעיקר בצד העממי – "אתם קרויים אדם". יש כאן נטייה לאומית שהיא כולה לבוש וביטוי לנשגב שבחיים לקשר האלוקי של החיים.עצם הימצאותה של אומה כזו בעולם, כבר מוציאה את הארס של החולשה והספקות, כלפי עולם הרוח, כיוון שהקדושה כאן היא עצמית, מקיפה את כל החיים ובמיוחד את עוצמתם הלאומית.המוסר ודרכי החיים בעבודת ה' – בעם זה, הם יציבים ומושרשים כטבע החיים ואינם צולעים ומתנדנדים. יש כאן מוסר ישר ולא רק כובש, "תורת ה' תמימה ומשיבת נפש".ומתוך הפלאיות של פסח באים ליום העצמאות, מי שחי ומכיר את צלם – האלוקים – הלאומי שנולד מתוך הנס של פסח, יודע שיום העצמאות זו נקודת הלידה לפתרון בעיית האנושות, שטובעת באובדן דרך עצום, באופן בולט בשנים האחרונות.מתוך החוסר הנוראי בקדושה המופיעה בחיי העמים, הכל מתפורר ומאבד טעם משמעות ורצינות, הכל מצפה שאומת אלוקים זו תקום לתחייה, והפלא הזה קם בימינו – לעיננו, בדמות ראשית הצמיחה של חיי העם הישראלי בארצו.היחס שלנו למדינה בא מהמקום הכי רוחני שלנו, זו יראת השמים היציבה והמוחלטת, שהולכת וצועדת במצעדי הגאולה.וכשבוחנים את המציאות מתוך מבט של מעמקים, שרואה מה מניע הכל ולאן הכל צומח, חשים מיד שאין כאן עניין של חולין וטבע סתמי .היראיות והאמוניות שלנו כעם אין להם אח ורע, את זה אנחנו חפצים וזה מה שנולד בה' באייר, זוהי יראת שמיים וצלם אלוקים באיכות אחרת לגמרי, שאליה בע"ה נלך ונתוודע יותר ויותר.ומתוך מדינתנו יתוקן העולם כולו במלכות שדי ויהיה ה' אחד ושמו אחד.שבת שלום.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon