ספירת העומר – ימי הכנה ותיקון המידות

 

ימים מיוחדים אנו עוברים בתקופה זאת של השנה – ימי ספירת העומר – עריגה וכיסופים לקבלת תורתנו הקדושה – סופרים יום יום – שבעה שבועות תמימים – עד יום החמישים – האדמו"ר מסלונים זכר צדיק לברכה מלמדנו שבתקופה זאת צריכים אנו להכין את עצמנו ולהשלים את מידותינו – מביא האדמו"ר את המשנה באבות: "אמר להם צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם? – ר' אליעזר אומר: עין טובה...חבר טוב.. שכן טוב...הרואה את הנולד...לב טוב – אמר להם: רואה אני את דברי ר' אלעזר בן ערך מדבריכם – שבכלל דבריו דבריכם" – כך כותב במשנה וזה לימוד נפלא – לב טוב כולל את כל המידות הטובות – ממשיך האדמו"ר ומסביר שכיון שתקופה זאת היא הכנה, הכשרה והתכוננות לרגל מתן תורתנו הקדושה – צריכים אנו ליצור כלי מתוקן כדי שאור תורתנו הקדושה יכול להיכנס בתוכו וזהו לב טוב – ממשיך האדמו"ר ואומר של"ב – טו"ב – בגמטריה זה בדיוק מנין ארבעים ותשע כנגד ארבעים ותשעה ימים של ימי הספירה – ידוע גם כן שבארבעים ושמונה קניינים תורתנו הקדושה נקנית וכל יום כנגד קניין אחד של תורתנו הקדושה וביום האחרון חזרה על כל הקניינים לקראת חג מתן תורתנו הקדושה – דבר אחרון שברצוני להוסיף זה את דבריו המופלאים של המהר"ל שאני מאוד אוהב – המהר"ל כותב ששלושה שלימויות באדם – בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו וכדי להיות שלם צריכים להשתלם בשלושת העניינים הללו – בתקופה מיוחדת זו של השנה ניתנת לנו האפשרות להשתלם, להכין כלי מתוקן שיוכל להכיל אור גדול מאורה של תורתנו הקדושה, חייבים אנו לזכור ולחזור על כך כל הזמן – "...כי כל התורה כולה תלויה בתיקון המידות" – יהי רצון שנזכה בימים אלו שכל מעשינו יהיו לשם שמים ונדע את ה' יתברך בכל דרכינו ושנהיה מאותם שאמרו עליהם שהם טובים לשמים וטובים לבריות, ויהא שם שמים מתאהב על ידינו – אמן!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon