קצר ולעניין לפרשה

פרשת בהר

 

פרשת ׳בהר׳ מעלה אותנו גבוה. להר שטרם עלינו עליו. עסקנו בקדושת המקום. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אנחנו מתפתחים ומתרוממים להשפעת הקדושה על חיינו במרחב הזמן. חיי עם ישראל בזמן מתנהלים במעגלי השמיטה והיובל. זהו ייעוד ושאיפה. עם שלא מתמכר לעבודה. כן, יש, ויהיה דבר כזה בעולם. עם שלא כורע כעבד תחת נטל הקיום. אוזר ישראל בגבורה. עם שיש לו גבורה לסדר עדיפויות שונה לחלוטין מכל מה שקיים באנושות. עם שלא רק ליחידים בו יש ׳שבת קודש׳ פעם בשבוע, אלא עם שפעם בשבע שנים מסוגל לקחת פסק זמן ולחזור אל הגובה, אל היציבות, אל ה׳. העם שישמור שמיטה, בלי היתרים ובלי אילוצים, הוא עם בן חורין, הוא שיקרא דרור לכל יושבי הארץ. הוא עם שיחיה פרספקטיבות של חמישים שנה, ושל אלף דור, ויקרא דרור ל׳ארציות׳, לכל השעבודים המושיבים והמכניעים את האנושיות להיות עבדים לחיי הארץ. הוא יהיה תקוות הקשר בין הזמן לנצח, בין נשמה לגוף, בין עולם הזה לעולם הבא, בין אדם לאלוהים.

ומובטחים אנו בתורתנו הקדושה, שכל זה יצא אל הפועל כאשר: ׳תבואו אל הארץ׳.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon