קצר ולעניין לפרשה

 

 פרשת במדבר וחג השבועות

 

השנה שבת ׳במדבר׳ מצורפת למתן תורה. וזה מעורר לקשר העמוק בין המדבר לתורה.

התורה ניתנה במדבר ולא בא״י. זה עניין עקרוני.

מצד אחד: ׳אשר בחר בנו מכל בעמים ונתן לנו את תורתו׳. התורה ניתנת לאומה, ועיקר המימוש של התורה זה בחיי עם ישראל בארצו. ועם זאת, לפני שהתורה היא לאומית, היא אוניברסלית, היא של הבריאה כולה, של כלל ההוויה. אלהי עולם ה׳, והתורה היא תורתו, תורת העולם, מחשבת ה׳ בבריאה כולה, בכל העולמות. ולכן התורה ניתנה במדבר. להדגיש שלפני שהתורה היא לאומית, היא עולמית. והיא ניתנה לנו כעם, דווקא במקום הפקר לכל. לא בשטח שלנו. ללמד גם אותנו, שהתורה היא לא הנחלה הלאומית הפרטית שלנו, אלא היא האחריות הלאומית שלנו על ההווייה כולה. זהו אמון עצום של הקב״ה בעם ישראל.

איזו ענווה אנחנו צריכים כדי למלאות את התפקיד הענק הזה. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, ומה עצומה ואינסופית היא אחריותנו.

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon