פרשת שבוע

 

הולכים בדרך/ הרב רעי פרץ

 

פרשתנו, פרשת בהעלותך ממשיכה לעסוק בסיבוכים הרבים הפוקדים את עם ישראל כאשר הוא בדרך.

כשנמצאים בבית, הדברים פשוטים יותר, אבל כאשר נמצאים בדרך במדבר אז יש תלונות רבות, יש מתאוננים ויש מתאווים, יש את קברות התאווה. ויש את דרישת הבשר.

מכיוון שכאשר יוצאים לדרך ומתחילים להתקדם, בהכרח ישנם גם משברים ונפילות. הנובעים מעצם זה שלא נמצאים במקום קבוע וידוע, לא הכל מוכר וישנם הרבה הפתעות ודברים בלתי מתוכננים.

מאידך, בפרשתנו ישנם גם כמה פרשיות מופלאות העוסקות בהתקדמותם הגדולה של עמ"י והתגדלותם מתוך המשברים, פרשת המנורה בתחילה, פרשת "ויהי בנוסע הארון" שמדברת על כך שהמלחמות נגד עם ישראל הם בעצם מלחמות נגד אור ה' שבא ומופיע בעולם על ידי עם ישראל "קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך" וכפי שאומר המדרש "וכי יש שונאים לפני מי שאמר יהיה העולם? אלא מגיד הכתוב שכל מי ששונא את ישראל כאילו שונא את המקום וכל מי שקם על ישראל כאילו קם על המקום".

גם בסוף הפרשה אנו רואים את ההתעלות הגדולה אליה מגיע עם ישראל בעקבות המשברים "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל... ונשאו איתך במשא העם" נוספים עוד מנהיגים שמסייעים למשה בהנהגת עם ישראל ונוספת על ידי כך רוח גדולה לכל האומה.

הלימוד הגדול מפרשתנו הוא שכאשר יוצאים מהקביעות ומתחילים ללכת בדרך, מצד אחד זה פותח פתח להרבה קשיים וסיבוכים אבל מצד שני זה מגלה לנו בצורה אמיתית מי אנחנו, למה אנו שייכים, כמה שהקב"ה קרוב אלינו ושותף עימנו בכל התהלכותנו בדרך  עד כדי כך שמלחמותינו נקראות "מלחמות ה'" וכמה שהוא משרה שכינתו עלינו ומוסיף בנו רוח גדולה והנהגה אמיתית שמרוממת ומגדלת אותנו.

גם אנחנו בלכתנו בדרך ובצעידתנו בתוך סיבוכי החיים, נדע ונזכור תמיד שכשם שההליכה בדרך מולידה קשיים ומשברים, כך היא מצמיחה בנו כוחות גדולים של התמודדות ושל פריחה עד שכל המשברים הופכים להיות מבשרים גדולים וכל הקשיים רק מעמיקים ומבררים את שייכותנו לריבונו של עולם ופעולתנו איתו בתוככי החיים.
 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon