• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

בס"ד

צועדים בדרכיהם של ענקים!

חיילים יקרים ואהובים

 

ברוך השם אנחנו זוכים לצעוד קדימה בספר במדבר-ספר הדרך, ובלשונו של המהר"ל: ספר ההנהגה. זה פשוט נפלא ללמוד את פרשיות השבוע ולהבין שאנחנו עסוקים בנבואות שנצרכות לדורות. כל כך חשוב לחזור על היסוד הזה: כל מה שאנחנו חוזרים ומשננים שתיים מקרא ואחד תרגום ובקריאות התורה בשני וחמישי ובשבתות וחגים, זה ממש נוגע בנו היום. אנחנו לא קוראים על מה שקרה פעם ומתייחסים לתורתנו הקדושה כספר היסטוריה. אנחנו חיים את פרשיות השבוע ואת מאמרי חז"ל הקדושים בכל יום ובכל רגע, וכל פרשה ממלאת אותנו בכוחות טהורים ומאפשרת לנו לעמוד כנגד כל האתגרים והנסיונות והקשיים שהשם יתברך מעמיד לפנינו ככלל וכפרטים וממש לצמוח מתוכם.

גם שבת שעברה שהייתה עמוסה בנושאים כל כך רלוונטים להיום: צבא הלויים-השירות הצבאי הראשון מתחיל בצבא הקודש ובאחריות על עבודת הקודש במשכן ובכליו ועל הפצת הקדושה והטהרה בעם.

ופסח שני שהזכיר לנו שגם מי שבדרך רחוקה וגם מי שטמא-תמיד יש הזדמנות שניה! השם יתברך אוהב אותנו מאד ורק משתוקק ומצפה שנבקש את קרבתו ונגיד לפניו ונבקש מהרבנים שלנו: למה נגרע?! וגם ספר המסעות של ישראל קדושים, היסוד שחוזר בפסוקים שלוש פעמים: "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו" – לא משנה כמה מסעות עברנו וגם כמה מסעות עוד נזכה לעבור בחיינו-הכל זה על פי השם יתברך ולכבוד השם יתברך ולמען קידוש שמו. אנחנו לא עושים שום תנאים לבורא עולם!! אנחנו לא יודעים אם המסע שאנחנו בתוכו או המסעות שאנחנו חווים בצבא, במשפחה, בפרנסה, במחלות..האם זה מסע של יום או יומיים, חודש או חודשיים, שנה או שנתיים או שנים רבות, ברגע ששם שמים שגור בפינו אנחנו חיים אמונה, חיים תורה, חיים טהרה ו"חדשים לבקרים -רבה אמונתך" אמונת ה' בנו-בניו חביביו, והאמונה שלנו בו יתברך!

אנחנו עם ה"וייז האלוקי" מוכנים לשנות מסלול מחדש בהתבטלות גמורה ובענווה.

ברוך השם שאנחנו כבר מכינים אלפי שנים-פז"מ עולם של 3,330 שנה של עם שיצא ממצרים ובסביבות 4,000 שנה פז"מ מאז אברהם אבינו שקורא בשם השם יתברך בגלוי וצעדו אחריו עשרות אלפים. ברוך השם שכבר סללו לנו "מסילת ישרים" אבותינו הקדושים והנביאים, תנאים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים ואחרוני האחרונים. ולנו נשאר אך ורק לחזור ולשנן ולהפנים את מה שכל גדולי העולם החסידים והצדיקים לימדו אותנו ונתנו לנו מחיה לדורות עד הגאולה השלמה שתבוא בעזרת השם במהרה.

כן, יש לנו סבלנות עצומה. וגם אם סובלים בדרך, במסעות החיים, אנחנו חיים תפילה, חיים תורה וחיים הלכה וטהרה. מעניין שבסוף כל המסעות יש סך הכל מ"ב מסעות=42 מסעות-כנגד שם השם יתברך בן 42 אותיות, ואם היה חסר אפילו מסע אחד, ואם מישהו מאיתנו חושב שיש לו איזה משהו מיותר בשק הצרות הכללי והפרטי שלו, הרי הוא מפספס את שם שמים ולא מבין שהכל מדויק מאיתו יתברך לטובתנו הכללית והפרטית.

וכן, יש בדרך מתאוננים, ויש בדרך אספסוף, ויש בדרך לשון הרע, ויש בדרך מרגלים ויש בדרך מחלוקות וייסורים, אבל כמו שכולנו כבר יודעים "עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה" אם הוא מפנים שאפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, כשאין שום מושג איפה האור שבקצה המנהרה, ואיך יוצאים מצרות וחושך כזה גדול, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך הטוב ומטיב לכל ברחמיו המרובים ובאמת לא מגיע לנו שום דבר וכל מה שיש לנו בעולם זה חסדים שלו יתברך איתנו.

ובשביל שנזכה לזכור את זה כל הזמן ולא להתבלבל מכל ההעלם של העולם אנחנו חייבים לזכור שאנחנו עם אלוקי ושיש לנו תורה אלוקית ומצוות אלוקיות ורמ"ח איברים ושס"ה גידים טהורים ושיש לנו הוראות יצרן מפורטות ואלוקיות לטוב לנו כל הימים ככלל וכפרטים.

סליחה שאני כותב דברים פשוטים, אבל ברוך השם אני זוכה להסתובב כל השבוע בבסיסים, במוצבים ובין אלפי חיילים באימונים ותוך כדי פעילות מבצעית ואני לא שומע ולא רואה שאלפי החיילים מקבלים כוחות מהפשטות הזאת, וזה ממש כואב לי!!!

אנחנו לא צבא רגיל!!!

אנחנו צבא קודש!!!

אנחנו ממשיכים את צבא הלויים בטהרה שלנו ומתוך כך גם לומדים לאחוז בידי עשיו כשצריך, אבל ברור לנו בוודאות שתמיד הקול הפנימי שמחיה אותנו ככלל וכפרטים זה קולו של יעקב, זה הקול של בית המדרש, של הקשר לתלמידי חכמים והקביעות בלימוד תורה.

ברוך השם זכינו בשבוע שעבר, בשריד בית מקדשנו, בכותל המערבי לחגוג 3 סיומי מסכתות של חיילי הצנחנים לפני טקס ההשבעה שלהם. ברוך השם, הגענו כבר לכ-650 סיומי מסכתות גמרא של חיילים תוך כדי השירות הצבאי. כ-5,000 חיילים אוחזים בדף הגמרא תוך כדי השירות הצבאי.

אנחנו צבא טהור!!!

וכשזה ברור, אז ברור שגם בוחן מסלול זה חלק מעבודת השם יתברך, וגם תורנות מטבח, ועבודות רס"ר ותרגילים רטובים ויבשים ושמירות ומסדרים ותס"חים – הכל הכל זה ממש חלק מעבודת השם יתברך, וכך גם הדאגה לחיילים בודדים, והדאגה לנהגי טיוליות ונג"די מטבח, אפסנאות, קשר והדאגה לחיילים עם בעיות ת"ש, הכל הכל זה חלק מעבודת השם של השותפות בצבא הקודש שלנו.

ונסיים בעזרת השם דרך הפרשה שלנו: גם כשיש מרגלים, ויש רוב שמדבר רע על הארץ ויושביה, יש לנו ממי ללמוד, יש לנו את יהושע וכלב שיודעים להגיד בקול גדול "טובה הארץ מאוד מאוד" "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה" – מאיפה הכוחות שלהם?

יהושע מקבל את תוספת האות יוד ממשה רבינו ומקבל את ברכתו וכלב מתפלל על קברי אבות-מי שאחוז ברבנים ובתלמידי חכמים ומקבל את ברכתם ומי שאחוז בתפילות וקשור לאבות הקדושים-הוא ניצל וגם מציל לדורות ומלמד את עם ישראל לדורותיו איך מקבלים כוחות בכל שעה של מצוקה, נפילה וירידה. וכך גם חייב להיות המבט שלנו על עצמנו: חס ושלום שנחזור על שני החטאים של המרגלים:

  1. שחשבו שהם חגבים

  2. שהיו בטוחים שהענקים מתייחסים אליהם כחגבים.

אנחנו ממשיכים את דרכו של דוד מלך ישראל שלימד אותו בקרב עם גוליית את התיקון לחטא המרגלים:

  1. דוד המלך ידע בוודאות שהוא ענק והוא בא מכוח שליחותו של בורא עולם "ושלוחו של אדם כמותו" והשליח הוא הידא אריכתא של המשלח ולכן הוא מדבר בגבורה נגד הערל שמחרף מערכות אלוקים חיים.

  2. דוד יודע בוודאות שגוליית מפחד ממנו, ולכן יש לו בטחון בהשם יתברך יותר ויותר.

בדור שלנו, אנחנו חייבים דימוי עצמי גבוה – עבודה צורך גבוה, למען שמו!!!

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square