ועשו להם ציצית

 

בפרשתנו נמצאת פרשת מצוות ציצית. עם מצוות ציצית אנחנו נפגשים בוקר וערב ביחד עם מצוות קריאת שמע. במצוות ציצית ישנו דין מיוחד "להטיל ציצית בבגד שנתכסה בו" (ספר החינוך מצווה שפ"ו) כלומר בניגוד למצוות עשה רגילות שיש חיוב על האדם לקיימן, כגון תפילין, שאדם שבמשך כל היום לא הניח תפילין עבר וביטל עשה, בציצית, אדם שלא התעטף בציצית, לא ביטל מצוות עשה, משום שהמצווה היא, שהמתכסה בבגד עם ארבע כנפות חייב להטיל בבגד כזה ציצית, אבל אם הוא לא לובש בגד של ארבע כנפות, לא חייב כלל בציצית.

הרב קוק (עין אי'ה ברכות פ"ו יב) אומר שהתורה בכוונה נתנה לנו מצוות שיש לנו אפשרות להתחמק מקיומן שהרי אדם יכול לשאול : רק מי שלו בגד עם ארבע כנפות חייב בציצית, אין סיבה שאחייב את עצמי, אני פטור!" אולם "רק בזה יודע שלמות העובד מאהבה" הקב"ה השאיר לנו מקום להתחמק מקיום המצווה כדי לבחון אותנו האם אנחנו מקיימים את המצוות מאהבה/חיבור אמיתי או כמצוות אנשים מלומדה. כי המחובר "ומכיר את ערך המצווה וקדושתה, הוא נכנס להתחייב בה" הוא לא שואל את עצמו מה חובתי ואעשנה, אלא איך ניתן להוסיף קדושה, איך ניתן להיות יותר עובד ה'.

הכתב והקבלה משווה עניין זה לאהבת בן לאביו "שכשיגלה אביו גילוי מועט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשיו כל מה שיוכל...וכן דבר נהוג בין כל אוהב וריע, בין איש לאשתו ובין אב לבנו...לא יאמר די לי במה שנצטוויתי".

כלומר יש שני סוגי אהבה, אהבה מוגבלת שצריכה חוקים וכללים כדי שהאוהבים יתנהלו אחד עם השני, ויש אהבה ללא גבולות, שבה האדם שואל את עצמו- איך אני יכול "לפנק"! זה עניינה של מצוות ציצית שבה השאיר ריבונו של עולם מקום לאדם, לנדבת הלב, לעשות למרות שאפשר להתחמק. ואולי זו הסיבה לחיבור של מצוות ציצית לפרשת ק"ש, קבלת עול מלכות שמים שלמה שצריכה לבוא לידיד ביטוי באהבת ה' מלאה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, ממומשת בפועל במצוות ציצית שבה האדם נבחן בקשר העמוק שלו עם ריבונו של עולם.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon