בס"ד

מדים ומידות

חיילים יקרים ואהובים

 

התורה הקדושה קוראת לנו דרך פרשיות השבוע להתבונן בעומק טבעיות קדושת החיים

הישראלים שלנו. סיימנו בשבת שעברה עם הפסוקים של פרשת ציצית. ביציאת מצרים זכינו לקבל את ה"תכשיט" הראשון שלנו. את הפאר שעל ראשנו ועל ידינו, ומיד אחרי החטא הנורא של המרגלים מתחילה יציאת מצרים חדשה, אנחנו זוכים לחדש את ההליכה שלנו ממצרים לירושלים, ולכבוד ההתחדשות של עלייתנו לארץ חיינו, אנחנו זוכים במתנה מיוחדת שמשכללת ומשלימה את צורת התלבושת שלנו, את המדים המיוחדים של ישראל קדושים-ציצית. "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'" "ראיה מביאה לידי זכירה" רואים את הציצית ונזכרים בזכות העצומה שלנו להיות בצוותא עם בורא עולם דרך מצוותיו המקיפות את כל צדדי חיינו. פשוט נפלא! "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו"-שמחה לאומית טהורה במדי קודש מיוחדים-תפילין של ראש ותפילין של יד וציצית שמקיפה וסובבת אותנו ומזכירה לנו בכל עת שאנחנו ישראל קודש, צבא קודש, ארץ קודש, תורה קדושה וכל שאיפת חיינו זה לעשות רצונו למען שמו באהבה , ושיהיה שמו מתאהב על ידינו בכל מקום ובכל שעה. אני מאד אוהב לדבר עם חיילים על דמיונות דקדושה, וכמה חשוב לצייר ציורים טהורים במוח. כבר זכיתי להגיד את זה למאות חיילים-איך צריך להראות מסדר דגל בכל בוקר בצבא? כל החיילים חוזרים מתפילת שחרית עטורים בתפילין וציצית. כל פלוגה מסתדרת בשלשות, מרימים את הדגל. המג"ד קורא את הפסוקים מספר דברים: "כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע... כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"

מיד אחר כך מפקדי הפלוגות הולכים לכיוון המג"ד ומקבלים ממנו פקודה ללמד את כל חיילי הפלוגה 2 הלכות מהספר "חפץ חיים" ועוד פסקה קצרה מהספר "שמירת הלשון" לחיזוק טהרת הלשון במחנה הצבאי.

מפקדי הפלוגות חוזרים בהליכה לכיוון הפלוגה, כל מפקדי המחלקות מקבלים פקודה מהמ"פ להעביר הלאה את הלימוד היומי לחיילים ומסיימים את המסדר דגל בשירת התקווה ו-"אני מאמין". זה פשוט ממש שכך צריך וראוי שיהיה, וברור שזה הכיוון שאליו אנחנו צועדים בעזרת השם.

ברוך השם, תוך כדי שאני כותב ומעיין בפסוקים בספר דברים, אני רואה שהרמב"ן מדגיש על הפסוק: "ונשמרתם מכל דבר רע"-"כשהוא אומר "דבר" אף על לשון הרע. וגם זה מן הטעם שפירשנו, כי מלבד האזהרה שבאו באלה העבירות החמורות, יוסיף לאו במחנה שנשמר בו מכל אלו העבירות שלא תסתלק השכינה מישראל אשר שם, כאשר אמר כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך... ועוד שלא יגברו עלינו האויבים אם נעשה כמעשים הגורמים להם שיגלו מפנינו, וזהו לתת אויביך לפניך. והוסיפו בו לשון הרע, כדי שלא ירבו ביניהם מחלוקות, ויכו ביניהם מכה רבה מאד יותר מן האויבים. ועל דרך הפשט הזהיר בבעל המקרה (קרי) לצאת מכל המחנה, מפני הטעם הנזכר שה' מתהלך עמנו להושיענו והמחנה קדוש, ושיהיה ליבנו מתכוין להקב"ה ונוחיל לישועתו ולא נסמוך בזרוע בשר, וכן הטעם בכסוי הצואה כי המחנה כולו כמקדש ה'..."

הרמב"ן הזה פשוט פלאי פלאות!

כל כך מחזק ומרומם ומבאר לנו ומשריש במוחנו ובליבנו שהמחנה הצבאי של ישראל קדושים הוא כולו כמקדש ה', ועלינו לדאוג ששכינה לא תסור מאיתנו, וכך ננצח את כל המלחמות, עד שנזכה במהרה להתקיימות דברי הנביא ישעיה: "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" – כל כלי הנשק יהפכו לכלי חקלאות וכל הטנקים יהפכו לקומביינים והתקיימות דברי הנביא זכריה: "ונכרתה קשת מלחמה" כל זה בנוגע למלחמה-"סור מרע", ואנו מצפים ומתפללים לישועה שלימה של הופעת חיים יותר שלימה ומלאה בדעת השם יתברך: כל כך כדאי ומומלץ לחזור ולשנן וללמוד בעיון עם המפרשים את הפסוקים של פרקים י"א י"ב בספר ישעיה: "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"- הפרקים האלו פשוט נותנים כוחות ומטהרים את הלבבות והמוחות וכך העתיד שיופיע בעזרת השם במהרה נותן כבר היום המון כוחות להתמודד עם כל הסיבוכים שאנו רואים לנגד עינינו בהווה. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו שדברי הנביאים ממלאים אותנו בציורים טהורים ובדמיונות דקדושה שאנו ממש מצפים ומשתוקקים וכוספים לראות אותם בעיני הבשר שלנו.

מעניין לעניין באותו עניין ומתוך פרשת השבוע שלנו: "ולא יהיה כקורח וכעדתו" – זה גם לאו שאסור להחזיק במחלוקת וגם קביעת מציאות. זה כמו "קדושים תהיו" שזה גם מצווה וגם ברכה. גם צווי וגם הבטחה.

לישראל קדושים יש מידות ישראליות טבעיות וטהורות. הגמרא ביבמות: "ישראל רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים" ראשי תיבות גב"ר. זה הטבע הישראלי שלנו. והרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל מוסיף: ישראל ענווים, ישראל מאמינים, ישראל נביאים, ישראל קדושים. כל הרוממות שלנו זה מתוך הטבע הישראלי הטהור שלנו. אנחנו מגיעים אל האמונה ואל ריבונו של עולם ואל כל המידות הטובות והטהורות שלנו רק מתוך ההפנמה שאנחנו עם ישראל, עם סגולה, עם אלוקי, עם חביב, העם הנבחר מכל העמים.

ברוך הוא וברוך שמו שטבעי לנו לא להיות כקורח וכעדתו. וככל שיותר נזכה להיות קשורים לתלמידי חכמים בעלי מידות טהורות , וככל שנקרא יותר ויותר סיפורי צדיקים, וככל שיותר נעמול בלימוד התורה הקדושה ונהיה רגילים לעיין בדברי חז"ל הקדושים, כך יותר ויותר נכיר את הטבע הישראלי הטהור והמיוחד שלנו, ונזכה להפנים שעלינו אך ורק להוציא מן הכוח אל הפועל את כל המידות הטובות והטהורות שטמונות בתוכנו, בתוך כל מי שבשם ישראל יכונה, וממילא לא יהיה לנו קשה להבין את עומק דברי הרמח"ל במסילת ישרים, שידוע שעד מידת הנקיות זה חובת כל אדם מישראל קדושים. וכנראה שזאת הסיבה שלפני הגיוס לצבא זכיתי שמו"ר הרב שלמה אבינר הכהן שליט"א שלח לי הודעת טקסט: "בהצלחה רבה. תלמד מסילת ישרים מאה פעמים." וכך השתדלתי בחסדי השם יתברך לאורך כל שלושת השנים בצבא לסיים את ספר מסילת ישרים בכל חודש, ואפילו בזמנים שהיה ממש לחוץ, לפחות עברתי בעיניים על כל הספר דף אחרי דף. וברוך השם שתוך כדי כתיבה עוד יותר מתברר ומתבהר לי שהסיבה העיקרית של החזרה זאת ההפנמה: שטבעי לישראל קדושים לחזור מאה פעמים על מידת הנקיות בספר מסילת ישרים ולהפנים שטבעי לנו לא לשקר וטבעי לנו לא לכעוס וטבעי לנו לא להתגאות וטבעי לנו לא לקנא... ומתוך כך שחוזרים כל כך הרבה פעמים על מה שטבעי לנו, בעזרת השם באמת מצליחים לחיות את הטבע ולקדש שם שמים בהתנהלות שגרתית של חיים מלאי תורה, טהרה, אהבת חינם וחסד.

ברוך הוא וברוך שמו שאלו המידות שלנו וברוך הוא וברוך שמו שגם סידר לנו מדים מיוחדים שיזכירו לנו את השייכות למידות הטובות והטהורות וככל שנסתובב יותר ויותר עם תפילין וציצית במחנה הצבאי, כך גם נזכור את האחריות המוטלת עלינו להיות נקיים במידות ויהיה שם המים מתאהב על ידינו תמיד!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon