בס"ד

לקראת בין המצרים/ הרב ישראל וינגוט

 

עומדים אנו בפתחה של תקופה אשר מתחילה בצום י"ז בתמוז ותסתיים בט' באב.

אינה דומה עבודת ה' שלנו בימים רגילים לעבודה זו בימי בין המצרים, בהם הייתה עיר הקודש והמקדש בבהלת חרב ואובדן; בין הבקעת חומתה בי"ז בתמוז (לפי תלמוד בבלי - היה זה רק בבית שני, אך בראשון נבקעו החומות כבר בט' בתמוז) לבין שריפת מקדשה בט' באב.

ימים אלו הם ימים שבהם יש לנו להתבונן באופן עמוק יותר על משמעותה של ירושלים, על משמעותו של מקדש - על עומק חסרונו.

בחסידות פירושו את הפסוק באיכה – "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" על רודפי ה' - שמשיגים אותו בימים אלו. ללמדך, שדווקא ימים אלו יכולים להיות ימים של קרבת אלוקים גדולה יותר, של העמקת תכני הקודש ומרכזיותם אצלנו ואצל כל ישראל.

נזכיר מתוך כך מספר הלכות הקשורות לשלושת השבועות, מתוך תפילה ותקווה כי במהרה צום הרביעי וצום החמישי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים.

 

מדיני שלושת השבועות:

1. אין מברכים שהחיינו משום נוסח הברכה – "שהגיענו לזמן הזה", ועכשיו זה זמן שאנו עצובים בו. ולכן דברים שמברכים עליהם "הטוב והמיטיב" (כשקונים משהו חדש המשותף לכמה, כגון מכשיר חשמל לבית) וכן בגד שלא מברכים בקנייתו ולבישתו שהחיינו- אין בעיה לקנותם ואפשר ולהשתמש בהם.

2. אשכנזים נוהגים שלא להסתפר כל שלושת השבועות, ולעניין הגילוח נוטים רוב האחרונים ופוסקי זמננו להחמיר ג"כ. ספרדים נוהגים זאת רק בשבוע שחל בו ט' באב.

3. ריקודים ומחולות אסורים. ונקטו הפוסקים בד"כ ששירים שמחים המעוררים לריקוד ולשמחה - אסורים ג"כ הן בשירה והן בשמיעה מטייפ. בשירים שקטים, שירי רגש וכו' אפשר להקל יותר, לפחות במקום צורך אמיתי.

4. מותר להתרחץ בים ובבריכה (גם מי שלא היה בהם קודם) אך באופן כללי יש להיזהר יותר מלקיחת סיכונים וכד' בימים אלו.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon