קצר ולעניין לפרשה

בס"ד

מבטם של תלמידי אברהם אבינו

 

במכלול פרשתנו, יש סתירה קשה. רוב הפרשה מתארת כמה עמ"י נפלא, ודגש מיוחד על צניעות: 'מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל'. קללות בלעם הופכות לברכה אלוהית. אך בניגוד גמור, בסיום הפרשה, בלעם מצליח להפיל את העם בפריצות בעריות. הכיצד? מי אנחנו באמת?אז קודם כל בלעם היה גאון. גאון מרושע. הוא השיג את הדברים הכי עמוקים על עם ישראל שהפכו להיות חלק מתורת אמת, אך הייתה לו גם 'עין רעה' הממקדת את החולשות. יתרה מכך: 'כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו'. כוחות נפש בעלי משמעות, הם גם סכנה לחטא. דווקא משום שבעם ישראל נושא המשפחה הוא אידיאל, הנטייה המינית בישראל היא חזקה במיוחד. לא משום הפן הבהמי שלה, אלא משום ערכה העליון בנפש האדם האחת. גאון מרושע זה ידע, שדווקא בעם ש'טובו אוהליו ומשכנותיו' יש נטיות נפש טבעיות עצומות. ישראל מסוגלים בעיקר לטהרה, אך גם לנפילות, ויותר מכולם.ואנו, שמשתדלים להיות מתלמידי אברהם אבינו בעל ה'עין הטובה', יודעים שהנזק הנורא של בלעם הוא זמני, והטוב יתגבר, כי הוא העיקר המוחלט. ואף הנפילות הזמניות יבררו את אבסולוטיות הטוב והטהרה בישראל, ומתהום משבר הטומאה והפריצות, תתפרץ בכאב נורא נשמת האומה בקנאה טהורה לאלוהיה, ותכפר על בני ישראל, וישראל קדושים, וסוף עדינותם וצניעותם לבוא.

.

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon