בס"ד

יש שאלות שמעסיקות מאות ואולי אלפי חיילים. אני אישית זכיתי לקבל את השאלות האלה מעשרות חיילים ב-15 שנים האחרונות:

 1. איך יכול להיות שחברים שלנו מהכיתה ובמחלקה ובמיוחד הקצין שלנו ומפקד הפלוגה פשוט אנשים איכותיים, נפלאים, בעלי מידות טובות וישרות ואין להם שום קשר לתורה ולמצוות?

 2. איך יש חיילים עם כל כך הרבה מוטיבציה וראש גדול ולפעמים מבחוץ נראה שהם פשוט עובדים בלי הפסקה ונותנים את עצמם עד הסוף, כאילו אין להם יצר הרע?

אני הקטן אוהב לענות על השאלות הללו בפשטות:

 1. גם הם בני בניו של אברהם אבינו. גם הם ישראל קדושים. הישרות והמידות הטובות שייכות לעצם הטבעיות של עם ישראל אשר נבחר מכל העמים. עם סגולה. זה פשט פסוקי תורתנו הקדושה.

 2. חשוב לקרב את הנשמות הטהורות האלה וכל הזמן להודות להשם יתברך על הטבע הקדוש שהוא טמן בתוכנו, ועלינו להתכונן פנימה ובמחשבות עמוקות להפנים שאם הנשמות האלו היו זוכות להיפגש עם האור של אורייתא ועם הטהרה שמקבלים מידיעת ההלכות והדקדוק במצוות, הן היו יכולות להאיר באור עצום ורב יותר ולהיות תלמידי חכמים שימשכו אחריהם עוד עשרות ואלפים ואת כולם לקרב לאבינו שבשמים.

 3. זה נפלא וחובה ומצווה לראות את הכל בעין טובה וגם לדון לכף זכות, אבל אהבתנו את האומה לא תסמא את עינינו לראות את מומיה החיצוניים והפנימיים:

 1. מה עם טהרת הלשון? הרי בלי לימוד יומי של חפץ חיים ושמירת הלשון 2 דקות לפחות, אין סיכוי לשמור על ההלכות האלה.

 2. מה עם צניעות ויחס טהור לבנות? הרי בלי אזהרות חז"ל הקדושים של הריחוק מנשים מאד מאד: מקול אישה, הלכות ייחוד, נגיעה, ראיה, איך אפשר לבנות משפחה טהורה?!

 3. מה עם שחוק וקלות ראש שמרגילין לערווה? הרי זה כל כך מקובל בחברה. יכול להיות שבאמת הנשמות הטהורות האלה הן בעלי מידות מופלאות ומוטיבציה אדירה, אבל אנחנו דורשים טהרה וקדושה , לא מספיק לנו להיות טובים וישרים. אנחנו מתפללים ומשתוקקים לחיות כאומה שלימה שכל מערכות השלטון שלה טהורות וקדושות: כלכלה טהורה, משרד משפטים טהור, היי-טק טהור, רפואה טהורה, צבא טהור, משרד חינוך טהור-הכל טהור וקדוש. וכך מספר בנו של הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל על סוף חייו של אביו: "בליל ז' כסלו כשעמדתי לידו והוא חלש ביותר, הצעתי לו ללמוד כדרכו ביום זה. משהו מדברי הרב חרל"פ זצ"ל. הוא הנהן בראשו. לשאלתי מאיזה ספר של הרב חרל"פ רצונו ללמוד, השיב בלחש: "על קדושת התורה" לא הכרתי ספר כזה, אך נטלתי לידי את ספרו של הרב חרל"פ "מי מרום" על פרקי אבות. בסוף הפרוש על פרקי אבות, נפתח הספר בדיוק במאמר "על קדושת התורה וארץ ישראל". הקראתי לו קטע מתוך דבריו המרוממים של הגאון הצדיק. כששמע אבא את הדברים התרגש מאד, ולמרות רפיון כוחותיו קרא בקול גדול: "קר לי...תחממו אותי בדברי תורה, תאחזו בארץ ישראל ובקדושתה. תנו לי קצת עירוי דם לנפשי לחזק אותה ולחזק את תלמידיי. אני מבקש! תנו לי קדושת ארץ ישראל. תנו לי קדושת אהבת ישראל. לא סתם דיבורים תנו לי הרגשת קדושת ארץ ישראל! ואז קרא כמה פעמים בקול גדול: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". וסיים במילים: נוציא את כולנו ונתקדש כולנו. ופרחה נשמתו" סיים הבן של הרב.

זה מה שאנחנו דורשים-לא פחות מזה!!!

הנשמות הטהורות שאנחנו זוכים לפגוש בצבא רק מלמדות אותנו כמה הן ראויות למדרגות עוד יותר נעלות וגבוהות, וכן, הן בהחלט גם נותנות לנו מוסר בלי להגיד לנו מילה. וכן, אנחנו חייבים לעבוד על המידות שלנו כל הזמן. ככה כותב במפורש מו"ר הרמח"ל זצ"ל בספרו "מסילת ישרים" שמו"ר הרב שלמה אבינר שליט"א כתב לי בהודעת טקסט לפני הגיוס: "ברכה והצלחה. תלמד מסילת ישרים מאה פעמים" . וכך השתדלתי בכל חודש בצבא לעבור על הספר מתחילתו ועד סופו, גם כשהייתי עפוץ והספקתי רק לעבור על העמודים בריצה ובשבועות עמוסים מאד, רק לעבור שורה שורה, אפילו בלי להגיד את המילים ממש בפה. וככה כותב הרמח"ל בפרק י"א: "כי כבוד התורה שכל המרבה הלימוד, ירבה כמו כן ביושר ובתיקון המידות" ועלינו להיות מלאי ענווה ולהיות אספנים של מידות טובות ודקדוק במצוות ולרדוף ואף להיות מוכנים לשלם כדי להיות מחוברים לטהרה לאורך כל השרות הצבאי.

לסיום: אני רוצה להביא שני פירושים נפלאים שזכיתי ללמוד על מאמר חז"ל הקדושים: "אפילו ריקנים שבהם מלאים מצוות כרימון".

פירוש אחד: נשאלת שאלה: אם הם מלאים מצוות כרימון, מדוע חז"ל הקדושים קוראים להם ריקים? מסביר המשגיח, הרב וולבה זצ"ל: יכול אדם להיות מלא מצוות אך כולן נעשות בלי עבודה מסודרת ובלי שישנו את האדם במהותו, כגון אדם שנותן בכל בוקר פרוטה לצדקה, האם דבר זה הוא שינוי במהותו של האדם? ודאי שלא. ואם כן, יכולים להיות מלאים במצוות מזדמנות, אך ללא סדר ומהלך, ולכן עדיין הם נחשבים ריקנים.

פרוש שני: הרצי"ה זצ"ל מסביר שצריך לשים פסיק לאחר המילה "מצוות". ואז יצא: ואפילו ריקנים שבם מלאים מצוות. ואם יבואו אנשים להקשות: כיצד ריקנים מלאים מצוות? התשובה היא: כרימון. הרימון הינו הפרי היחיד שאין לו בשר נוסף על גרעיניו, אלא כל התוך שלו זה רק גרעינים והגרעינים הללו זה הבשר שלו. כך עבור ישראל, המצוות אינן דבר הנלווה לחייהם, איזו תוספת חיצונית, אלא כל מעשיהם ועצמותם זה חלק מעבודת השם יתברך, אפילו מעשי החולין שלהם. על כן אפילו הנראים ריקנים, באמת מלאי מצוות הם. כרימון.

ואתם חיילים אהובים שמוסרים את הנפש לילות וימים ובכל רגע עטופים במצוות רבות, וודאי שאתם וחבריכם-כולכם מלאים בדבקות באלוקים חיים. רק שעלינו כל הזמן להתפלל ולדבר עם השם יתברך שנזכה להסתכל על עצמנו בעין טובה ולדון את עצמנו לכף זכות ולהיעזר תמיד בכל הסובבים אותנו שרומזים לנו לגדול ולגדול ולקדש שם שמים ברבים.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
 • YouTube Social Icon
 • Facebook Basic Square
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon