• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

קצר ולעניין לפרשה

 

פרשת האזינו

השירה שנכתבה עבורנו

 

דברים נפלאים של הרמב"ן על השירה. עיקרי דבריו: שירת האזינו היא תיאור מדויק של ההיסטוריה הישראלית. כל שכתוב בה, אירע. גם אם אסטרולוג היה כותבה, היינו חייבים להודות שהוא צדק. קל וחומר כשהיא חלק מהתורה האלוהית שקיבלנו ממרע"ה. השירה מתארת את החסד האלוהי עמנו, אך גם את כישלונותינו והטיפול האלוהי בהן. מאבקי הגויים בנו הם מאבק נגד ה'. בשירה אין תנאי של תשובה. יהיו כישלונות, ה' יעניש באופן קשה, נתגבר, וה' יגאל אותנו למען שמו. בניגוד לטיעון הנוצרי שאלוהים עזב את ישראל, הסוף הוא טוב. ישראל יקום בשלמותו. ייעודי הגאולה שבשירה לא התממשו בזמן בית שני, אלא בגאולה העתידה. והיא ממילא דרמטית עבורנו: כל הסימנים מבטאים שהשירה הזו נכתבה עבורנו! אנחנו חלק מפסגת השירה. יש עוד הרבה מה להתקדם, אך זכינו לחיות בדורות בהן קמנו לתחייה ממוות לחיים אחרי אלפיים שנות בית קברות. אין כמו שירת האזינו המאירה את הישועה בדורותינו. עלינו להמשיך בקרבנו את השירה הזו. לחיות מכוחה במדינת ישראל. להיות חלק מהמנגינה שלה. לשמוח בה. להשמיע את צליליה ואורותיה לעצמנו ולסביבתנו. להביא אותה להשלמתה.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square