ומתחילים מבראשית

מפקדים וחיילים יקרים ואהובים!!!

 

יש רק לימוד תורה אחד שהוא חובה ויש סימן שלם בשולחן ערוך שעוסק בו, וזה: לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום! זה הלימוד תורה היחיד שכל אחד מישראל חייב בו על פי השולחן ערוך ולכן הוא גם קודם לכל לימוד תורה אחר! גם למי שיש לו רק כמה דקות בודדות ביום ללמוד – זה מה שהוא חייב ללמוד.

קוראים את הפסוק פעמיים, ופעם אחת תרגום אונקלוס או פירוש רש"י. אם אין רש"י על אותו פסוק אז קוראים אונקלוס. ירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י.

מצווה מן המובחר להשלים את קריאת הפרשה והתרגום קודם שיאכל בשבת, ואם לא השלים קודם אכילה, ישלים אחר אכילה, עד המנחה, ויש אומרים עד רביעי בשבת, ויש אומרים עד שמיני עצרת.

זה לשון השולחן ערוך בסימן רפ"ה.

יש ללמוד את הפרשה ומתוך כך גם זוכים לחיות את פרשיות השבוע ולהיות מחוברים לעולם האמיתי – עולמה של תורה. אלו החדשות שלנו, זה הכי אקטואלי, זה מה שהכי מעניין אותנו ומעסיק אותנו. האדמו"ר הזקן מחב"ד  היה אומר לחסידיו כל הזמן שצריך לחיות את הפרשות וללמוד מהן איך חיים על פי דרכה של תורתנו הקדושה!

מפקדים, חיילים ואחים אהובים שלי!

זה הזמן להתחיל! מתחילים מבראשית! קונים חומשים מהדורת כיס – במחזורים האחרונים מקבלים את זה כמתנת סוף שנה, ומשפצרים את החומשים, מניילנים אותם ושמים אותם בפק"ל כיסים. ככה גם תמיד אפשר ללמוד בכל רגע פנוי מתעסוקה מבצעית והכשרה ללחימה, ואפשר גם ללמוד עם החבר'ה מהפלוגה את פרשת השבוע – הם מאוד אוהבים את זה!

בברכת שבת שלום ובאהבה רבה – אחיכם הקטן, פרץ.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon