קצר ולעניין לפרשה

פרשת לך לך
הענווה ללכת עם ה'


לאחר המבול, מתחלק העולם לשלושת בני נח, יסודות התפתחות האנושות. שֵם חם ויפת מתיישבים בחלוקה גיאוגרפית. שֵם במזרח, יפת במערב וכנען במרכז. 
משפחת תרח הם מצאצאי שֵם. אסון פוקד את המשפחה. הרן, הצעיר, מת בחיי אביו. תרח מחליט לשנות מקום ומזל, ושם פעמיו מערבה, לארץ כנען. הוא מגיע לחרן, ושם נעצר. אברם לא ממשיך את מסעו של אביו. מה פתאום ללכת לארצו של כנען, בנו הארור של חם אביו?
ובהפתעה גמורה. ה' פונה אל אברם, ומצווֶה את הבלתי הגיוני. לעזוב את ארץ שֵם, את מולדתו ובית אביו, וללכת אל מקום התרבות חמת המזג, ערש החושניות והחומרנות הסוערת. ואברהם הולך בניגוד לכל השיקולים הגלויים. בלי שאלות. ומדוע? כי ה' אמר! ו'ה' אמר', זו הסיבה הכי עמוקה ואמתית. הכי נכונה. הכי צודקת. הכי מוסרית. הכי וודאית. הכי תצליח. הכי טובה. גם אם לא מבינים הכל.
והליכה ענוותנית זו, היא השראה להליכתנו תמיד אל ארץ ישראל. וכאשר אנו, זרעו של אברהם אבינו, נחיה בתוככי נפשנו הפרטית והלאומית את התשובה העמוקה והפשוטה הזו, הכל יסתדר!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon