קצר ולעניין לפרשה

פרשת ויצא
סולם הערכים שלנו


חלום סולם יעקב מתמצת את מהות החיים הישראליים (הרב קוק). הסולם הזה הוא אנחנו. ומה ייחודי בו? א) הסולם 'מוצב ארצה', לא 'על הארץ'. הבסיס בשמיים. ומשם אל הארץ. בסולם הערכים שלנו, החיים וכל תחומיהם, מיוסדים באינסוף האלוהי. משם הם מקבלים את ערכם. אנחנו לא חיים בארץ עם 'קצת שמיים', אלא השמיים הם המוצא המכונן של כל דבר שאפשר לחשוב עליו בחיים. מהפכני! דרמטי! ב) דווקא בסולם זה נוצר קשר שוטף ופורה בין אלוהים לאדם, בין שמיים לארץ: 'מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו'. 
והשלכה קונקרטית בלב פרשתנו: הקמת משפחת יעקב. ליעקב יש מחשבות, הרגשות, אידיאלים, על בסיסם הוא חולם להקים משפחה עם רחל. אך בעולם של 'סולם מוצב ארצה': 'רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום'. ו'גדול העצה ורב העליליה' מסבב דברים אחרת, גם מהתוכנית של יעקב אבינו. ומלֵאה צומחים שבטים מרכזיים כמו יהודה ולוי. כמה מופלא. כמה ענווה והקשבה צריכים אנו כדי להבין ולהכיל את הדינמיקה השמימית הפלאית של החיים של עם ישראל.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon