בס"ד

מרובה מידה טובה פי 500

 

רש"י הקדוש מלמד אותנו בספר שמות ובגמרא בשבת יסודות שבעיניי כל כך חשובים לדור שלנו. כתוב בספר שמות בעשרת הדיברות: "לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ה' אלקיך קל קנא פקד עון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים לשנאי ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי". כותב רש"י: "ועשה חסד" - "שאדם עושה לשלם שכר עד לאלפים דור, נמצאת מדה טובה יתירה על מדת פורעניות אחת על חמש מאות. שזו לארבע דורות וזה לאלפים" (סוטה י"א)

בגמרא בשבת בדף ל"ב עמוד א' כתוב:  .."ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים, ואפילו תשע מאות ותשעים ותשע מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות-ניצול. שנאמר (איוב ל"ג, כ"ג): אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת" וגו' ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר: אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות-ניצול, שנאמר: מליץ אחד מני אלף". ורש"י מפרש: "באותו מלאך שמליץ עליו זכות והוא אחד מני אלף, ואפילו הוא עצמו מעיד עליו חובה - ניצול באחת של זכות, שנאמר: מליץ אחד מני אלף, במליצתו של מלאך אין אלא אחת מאלף להגיד ישרו, ומשמע נמי שהמלאך המליץ הוי אחד מני אלף, דהא מלאך כתיב, מכלל דהשאר מגידים עליו חובה, אלא מדלא כתיב אם יש עליו מליץ מלאך אחד מני אלף איכא למדרשיה אמלאך ואמליצה".

דברי רש"י הללו נותנים לי המון כוחות!!!

אני מזכיר לעצמי ולכל הסובבים אותי את הדברים האלה כל הזמן.

בחסד ה' לפני כשבועיים התבהרה לי הבנה בדברי רש"י בשמות. כל אחד ואחת מאיתנו שעושה מצווה זה 500, מברך - 500, מקיים הלכה - 500, לימוד כל אות או שורה או פיסקה או דקה של תורה-500, וביחס לעבירות, כל עבירה זה סך הכל 1 כל פעם, כמה עבירות ישראל קודש עושה ביום אחד?

ישראל קודש פותח את היום ב- "מודה אני", נטילת ידיים, ברכות השחר, תפילת שחרית, עוד לא התחיל את היום, כבר יש לו 20,000 נקודות זכות לפחות, חס ושלום עשה אח"כ 2-3 עבירות, אח"כ ממשיך ביום על פי ההלכה, "אשר יצר", ברכות ראשונות ואחרונות, מאיר פנים לסובבים, טוב לשמים וטוב לבריות, מתפלל מנחה, הוא כבר ב- 50,000 זכויות לפחות, חס וחלילה חס ושלום גם עבר 5 עבירות, ממשיך את היום בברכות, הלכות, תפילת ערבית, לימוד תורה, מסכם יום בלפחות 80,000 זכויות, חס וחלילה חס ושלום גם במשך הזמן הזה עובר 5 עבירות, כמה יצא לנו לסיכום יום: 80,000 זכויות מול 12-13 חובות??!!

כל יום אנחנו, כולנו, יוצאים זכאים בדין!!!

וחיילים שכל צעד שלהם זה מצווה - זה 500, שהרי הבסיס, האימונים בשטח והפעילות המבצעית זה כמו מצוות סוכה שכל מה שעושים בה: אוכלים, ישנים, מטיילים, זה מצווה. חיילים עובדי ה' מסכמים את היום בלפחות 300,000 זכויות. וכמה עבירות אפשר לעשות? העבריינים הכי גדולים עושים 100 עבירות ביום?! אני לא מאמין שיש כאלה!!!

ישראל קודש זכאים!!!

ועל דברי רש"י הקדוש בגמרא בשבת, שאפילו אם יש עלינו 999 מלאכים שמדברים חובה ומלאך אחד שבתוך הדברים שלו יש 999 לחובה, אבל גם אלפית של זכות-ניצול???-ניצול!!!

אז על מה אנחנו  מדברים?

איך יכול להיות שמאות אלפי ואולי אפילו כל מיליוני ישראל קדושים כל הזמן נמצאים בתחושה של נפילות, אכזבות, יאוש, מדברים לשון הרע על עצמם, לא אוהבים את עצמם, מרגישים שהם מקולקלים, עבריינים, חוטאים, טמאים???

איך יכול להיות שבמיוחד הדוסים ששומרים מצוות: שבת, כשרות, תפילין, מתפללים ולומדים תורה, שהם השופרא שבשופרא של ישראל קדושים שבזכותם כל העולם מתקיים, מרגישים רחוקים מהשם יתברך??

זה פשוט מרתיח אותי!

אני לא מצליח להבין את זה!

וחיילים בכלל, וחיילים עובדי ה' בפרט, שלמרות כל העומס של הפעילות המבצעית, וחוסר שינה, ואוכל שכל כך רחוק מטעם האוכל של אמא, ומשכורת של פחות מ- 3 שקל לשעה, איך זה הגיוני שחיילים צדיקים כאלה מרגישים רע עם עצמם ולא מפסיקים ללכלך על עצמם ולמלא את המוח שלהם בשקרים שהם רחוקים מהשם יתברך??

אני לא מוכן לזה!!!

אני מכריז מלחמה!!!

הנשק שלנו זה דברי רש"י הקדושים, ומהיום מכריעים במוח ומחליטים בדעת שלימה ובזקיפות קומה רוחנית: ישראל קדושים מלאים זכויות כרימון וניצולים מכל מחשבה רעה ודיבור רע על עצמם ועל כל הסובבים אותם!

וחיילי צה"ל הצדיקים ובמיוחד אלו שמוסרים את הנפש כדי להיות דבוקים ואחוזים בו יתברך צועקים בראש הנלחמים: דידן נצח = הניצחון שלנו!!!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon