קצר ולעניין לפרשה

 בס"ד

פרשת ויחי
להקשיב לרמזים

׳ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ לבניו ונסתתם ממנו׳. מה משמעות הקץ? ומדוע נסתתם ממנו? 
במובן ה'קרוב': הקץ הוא תכלית הירידה למצרים. לא 7 שנים של הצלה מהרעב! אלא כור היתוך עצום בו ייולד עם ישראל! 'רק' 400 שנה! אבל איזה תהליך! מי יכול להכיל?  ובמובן יותר רחוק: הקץ הוא האידיאל השלם, התכלית העליונה של כל ההיסטוריה של עם ישראל והאנושות.
והמחשבה לגלוֺת נסתתמה, עקב קשיים מהותיים. לא תמיד זה אפשרי, ולא תמיד זה ראוי. יש סודות שאין לשומע יכולת לעכל ולהבין, ויש סודות שבאמת עדיף שלא לדעתם.
כדי שיהיה אפשר לגלות את הקץ, ושגילוי זה יהיה ראוי, צריך ענקיות מיוחדת, שקיימת ביחידי סגולה, אך לא בציבור הרחב. ה'קץ' אינו יעד פשוט, שרק מעוכב מסיבה טכנית. הקץ הוא צמיחת ועילוי החיים כולם למקום אחר לגמרי, שבמצב הנוכחי קשה בכלל לדמיין אותו. הקץ הוא תולדה של תהליכים עצומים ומורכבים, שהקץ האידיאלי נבנה רק מכוחם. רק ענקי עולם, שהעתיד ניצב לפניהם כבר בהווה, מסוגלים בכלל לצייר בעיני רוחם קץ כזה באופן אמתי. וגם אם קיים ענק כזה, כמו יעקב אבינו, לא ברור שזה נכון למסור את זה לציבור. יש גילויים שיכולים להזיק. א. לא ברור שהשומעים יצליחו להתרומם לגשר על הפער האינסופי בין המקום בו הם נמצאים לבין הציור האמתי של הקץ. ב. גילוי הקץ גם עלול להחליש ולייאש. מה? תהליך כל כך ארוך וכל כך מסובך? אלפי דורות? לפעמים עדיף לנו לחיות בציפייה לתחנה הקרובה מאשר להתייאש מהעובדה שצריך להמתין עוד אלפי תחנות כדי להגיע ליעד.
ובכל זאת נרמזנו! והרמז הזה יקר הוא לנו מאוד! יש ערך עצום באמונה שסוד עליון מסתתר מאחורי תהליכי החיים שלנו, אף אם מתקשים אנו להשיגו בבהירות. ועוד יותר הרמז הוא בעל ערך לבעלי סוד הראויים לשמוע ולהקשיב רמזי קודש נשגבים. סוֺד ה' לִיְרֵאָיו וּבְרִיתוֺ לְהוֺדִיעָם

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

‎בית מדרש

וירטואלי

Follow Us
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon